Pismo w sprawie naprawy chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Zapolskiej z dnia 21.11.2011 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Andrzej Gaca                                                                                                                   Radny Miasta Radlin                                                                                                             ul. G.Zapolskiej 25 B

Pani
mgr Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi na pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej

W odpowiedzi Urzędu Miasta z dnia 24.10.2011 r. w sprawie jak w tytule, użyto stwierdzenia  o planowanym w przyszłym roku, sukcesywnym remoncie połączeń pomiędzy niektórymi ulicami na terenie miasta.  Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że w swoim piśmie z dnia 10.10.2011 r. zwracałem się  w imieniu mieszkańców z prośbą, o poprawienie ułożenia płyt chodnikowych na przejściu, w związku z ich niebezpiecznym nachyleniem, powodującym upadki osób, szczególnie w okresie zimowym. Wykonanie takich doraźnych prac, mogących poprawić bezpieczeństwo, nie wymaga  nakładu dużych środków finansowych i mocy przerobowych, zwłaszcza że dotyczy poprawy ułożenia około 30 sztuk płyt chodnikowych o wymiarach 50x 75 cm.
Do wykonania  poziomowania płyt  nie jest też konieczne  użycie specjalistycznego sprzętu, a jedynie nieskomplikowanych narzędzi pracy, jakimi są łopaty. Ponadto poprawienie ułożenia kilkudziesięciu płyt chodnikowych, nie zachwieje budżetem miasta, a może znaleźć duże uznanie przez mieszkańców w ocenie działań Urzędu Miasta.

Odpowiedź

Pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej

Radlin 23.02.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin
tel. 604642943

Pan
Arkadiusz Łuszczak
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl.

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej              w Radlinie.

W imieniu mieszkańców ulicy Rydułtowskiej w Radlinie, zwracam się do Pana  Naczelnika z prośbą  o podjęcie skutecznych działań  dotyczących poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu drogi powiatowej tj. ulicy Rydułtowskiej.

Obecnie, wzdłuż całej długości ul. Rydułtowskiej, brak jest jakiegokolwiek oznakowanego przejścia dla pieszych. Działania Wydziału Komunikacji i Transportu  Starostwa Powiatowego dotyczące poprawy bezpieczeństwa powinny  w szczególności  dotyczyć:

  • wyznaczenia i oznakowania  przejść dla pieszych w miejscach gdzie następuje zmiana położenia chodnika wzdłuż drogi, powodująca konieczność przejścia przez ulicę
  • wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ul. Rydułtowskiej    z ul. Puszkina, Zapolskiej i Matejki,  tj. w miejscach gdzie chodnik jest położony po przeciwnej stronie od wylotów  tych ulic.

Ulica Rydułtowska jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Radlinie, przy której doszło już do kilku wypadków śmiertelnych oraz potrąceń pieszych. Do ostatniego niebezpiecznego zdarzenia, którego wynikiem było potrącenie dziecka przechodzącego przez ulicę, doszło w dniu 18 lutego br.

Odpowiedź