Pismo w sprawie przedstawienia sytuacji oświaty w Radlinie

Radlin 3.09.2012 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

  Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

 Dotyczy: sytuacji w oświacie

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolno-przedszkolnym, prosimy o przygotowanie przez MZOPO oraz Wydział Edukacji i Spraw Społecznych sprawozdania z następujących
zagadnień, które powinno być dołączone do materiałów sesyjnych; celem omówienia sytuacji w oświacie.
Sprawozdanie powinno zawierać:
1. Realizacja budżetu MZOPO
2. Zmiany kadrowe w kontekście  roku szkolnego 2012/2013
3. Realizacja inwestycji, oraz planowane inwestycje w budżecie na 2013 rok, w poszczególnych placówkach oświatowych
4. Przygotowanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych m. in. przesunięcia kadrowe, odpłatności, funkcjonowanie świetlic,
5. Przedstawienie kształtu systemu oświatowego na podstawie wskaźnika urodzeń dzieci w latach 2006 – 2011 w Radlinie i prognozy naboru do szkół podstawowych i gimnazjów
6. Stopień realizacji programów europejskich realizowanych w oświacie

 

Pismo w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Radlin 4.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: przedstawienia informacji w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Zwracamy się z prośbą do Pana Przewodniczącego, o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miasta w maju br. punktu dotyczącego, przedstawienia przez Burmistrza  szczegółowych informacji,  w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Miasta; mających na celu rozwiązanie   problemu braku miejsc w przedszkolach.
Prosimy również o przedstawienie przez Burmistrza, propozycji lokalizacji nowych oddziałów przedszkolnych wraz z wyliczeniem szczegółowych kosztów  przystosowania obiektów.

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2012 roku, 10 radnych reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina zagłosowało za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie Powiatowi Wodzisławskiemu. Decyzja ta praktycznie likwiduje Ognisko Pracy Pozaszkolnej, funkcjonujące w Radlinie od 38 lat.  Likwidacja placówki uniemożliwi ponad 200 uczniom korzystanie z  różnorodnych form edukacji pozaszkolnej i rozwijanie swoich pasji. Więcej na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w zakładce Felietony. Poniżej linki do informacji w lokalnych mediach mediach
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html