Przedszkole dla wszystkich? Tak, ale w 2014 roku.

Sukcesem zakończył się protest rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 na Głożynach, którzy nie pozwolili na upchnięcie swoich pociech, w za małej i za ciasnej Szkole Podstawowej nr 3 na Głożynach. Na sesji w dniu 26 czerwca br. Rada Miasta podjęła uchwałę o utworzeniu zespołów szkolno-przedszkolnych, tylko przy Szkole Podstawowej nr 4 na Obszarach i Zespole Szkół Sportowych w Biertułtowach. Akurat w budynkach tych szkół jest dość miejsca na ulokowanie dzieci sześcioletnich, a rodzice wyrazili zgodę na taką przeprowadzkę. Należy przyznać, że protest rodziców z Głożyn, którzy nie pozwolili narzucić sobie najwygodniejszego i najprostszego dla Urzędu Miasta rozwiązania; przyczynił się do innego spojrzenia urzędników i radnych, na problemy  młodych rodziców w naszym mieście. A przede wszystkim, przyczynił się do wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej, w której znalały się zapisy o rozbudowie kompleksu szkolnego SP 3 na Głożynach o przedszkole, zaplecze kuchenne i salę gimnastyczną, za ponad 7 000 000 zł oraz przebudowę Przedszkola nr 3 w Biertułtowach za ponad 3 000 000 zł. Być może, że przy okazji przebudowy przedszkola w Biertułtowach powstanie jeszcze żłobek. Ukończenie wszystkich tych  inwestycji zaplanowano na rok 2014.  Protest rodziców odbił się dość szerokim echem w lokalnych mediach, a także wśród mieszkańców, którzy jak widać,  są coraz bardziej świadomi swoich praw. Poniżej linki do informacji o proteście rodziców w lokalnych mediach.
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,radlin-problem-braku-miejsc-w-przedszkolach-rozwiazany-bedzie-nowe-za-7-mln-zl,wia5-3266-4386.html
http://www.radio90.pl/radlin-bedzie-tak-jak-chcieli-rodzice.html
http://www.nowiny.pl/radlin/84204-rodzice-gora-w-sprawie-przedszkola-na-glozynach.html
http://www.radio90.pl/rodzice-6-latkow-z-glozyn-uchwala-tak-ale-bez-nas.html
http://www.radio90.pl/nie-dla-zerowki-w-glozynskiej-szkole.html
http://www.nowiny.pl/83758-goraco-na-glozynach-ludzie-podzieleni-w-sprawie-przedszkola.html

Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

 Radlin,dnia 28.05.2012 r.


Do Rady Miasta Radlina                                                                                                   

Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

W związku z przedstawioną nam w dniu 23.05.2012 r. przez przedstawicieli miasta Radlina z Panią Burmistrz Barbarą Magiera na czele, propozycją utworzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich, My rodzice tych dzieci protestujemy. Nie zgadzamy się na przeniesienie zerówki z Przedszkola nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 3.
Argumentujemy to tym iż :
1) Zapisywaliśmy Nasze dzieci do Przedszkola, a nie do szkoły. O zaistniałej sytuacji powinniśmy być poinformowani przed rekrutacją, a nie po jej zakończeniu. Każde z naszych dzieci sześcioletnich ma prawo być przyjęte do Przedszkola nr 1, bo tak stanowią przepisy i zasady rekrutacji, które rodzice znali.
2) Mamy ustawowe prawo wyboru i zgodnie z demokracją chcemy z niego korzystać.
3) Nasze dzieci mają obowiązek przedszkolny, a tym samym mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi 3,4 letnimi dla których zabrakło w tym roku miejsc w Naszym Przedszkolu. (statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział VIII & 12 pkt. 2)
4) Uważamy, że nasze dzieci sześcioletnie nie są jeszcze gotowe na codzienny i bezpośredni kontakt z uczniami Szkoły Podstawowej. Dzieci przedszkolne będą narażone na agresję ze strony dzieci szkolnych, nawet jeśli będzie ona przypadkowa i niezamierzona, a w tym przypadku to nie do uniknięcia, ponieważ dzieci będą przebywały w tym samym budynku, czy na terenie wokół szkoły.
5) Większość naszych dzieci uczęszcza do Przedszkola nr 1 kolejny rok, w związku z czym dzieci znają nauczycieli i otoczenie, zmiana może zaburzyć ich poczucie bezpieczeństwa i źle wpłynąć na ich rozwój emocjonalny.
6) Najważniejsze jest zdrowie psychiczne naszych dzieci, gdyż tylko osoba wychowana w poczuciu bezpieczeństwa ma szansę na prawidłowy rozwój osobowości.
7) Obecnie w Przedszkolu nr 1 Nasze dzieci mają wspaniałe warunki dostosowane do ich potrzeb i wieku oraz świetną kadrę pedagogiczną.
8) Naszym zdaniem przeniesienie zerówki do szkoły ogranicza Naszą wolność wyboru miejsca i sposobu edukacji Naszych dzieci, a także narusza konstytucyjne prawo wolności i równości. Zaproponowane Nam warunki dla utworzenia Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 są dla Nas, rodziców dzieci sześcioletnich nie do przyjęcia. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny stanowi specyficzną jednostkę, pośrednią pomiędzy szkołą samodzielną i zespołem. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

1) Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole miało by obejmować podstawę programową tj. 5 godzin w specjalnie przystosowanej do tego sali , natomiast dzieci które spędzają w Przedszkolu więcej niż 5 godzin tzw. godziny nadprogramowe spędzać je mają na świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli szkolnych – co jest niezgodne ze statutem przedszkola (Statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział IV & 8 pkt. 1 )
2) Naszym zdaniem wspólny korytarz z uczniami Szkoły Podstawowej i wspólne wejście nie zapewni dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że szkoła Podstawowa nr 3 nie może zaoferować Naszym dzieciom takich warunków – zwłaszcza rozwoju psychicznego i społecznego – jak gwarantuje to budynek i atmosfera Naszego Przedszkola. ( Statut Przedszkola Publicznego nr 1 Rozdział II & 2 pkt. 2)
3) Nikt nas nie przekonał, iż oddział przedszkolny w szkole będzie na tyle oddzielony od tzw. gwaru szkolnego, że dzieciaki będą mogły tam spokojnie przebywać. Więc gdzie rytm dnia wyznaczony potrzebami dziecka, a nie dzwonkami i krzykliwymi przerwami?
4) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada stołówki ani kuchni ( nasze dzieci miałyby korzystać z naczyń jednorazowego użytku i posiłków donoszonych z głównego budynku Przedszkola nr 1)
5) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada na chwile obecną oddzielnych toalet ani szatni dla przedszkolaków i nie wierzymy, że do września 2012 roku one powstaną (Pani Burmistrz daje Nam żadnych zobowiązań pisemnych w tym zakresie).
6) Szkoła Podstawowa nr 3 nie ma możliwości lokalowych by utworzyć tam Oddział Przedszkolny. Z planu lekcji , który zamieszczony jest na stronie internetowej, jasno wynika, że już dzisiaj zajęte są wszystkie sale lekcyjne, a lekcje odbywają się nawet w świetlicy.
Na zebraniu w Przedszkolu nr 1 w dniu 23.05.2012 r. zabrali również głos rodzice dzieci, które są uczniami Szkoły Podstawowej nr 3, im również nie podoba się pomysł przeniesienia przedszkolaków do Szkoły. Zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie poniosą ich dzieci: wydłużone godziny nauki, lekcje odbywające się np. w świetlicy, do tego hałas i rozgardiasz, który nieodzownie towarzyszy przedszkolakom, a przecież dziecko szkolne potrzebuje ciszy i skupienia podczas nauki.                                        

Rado Miasta Radlina !!!                                                                                         

W 2010 roku społeczność Radlina obdarzyła Państwa zaufaniem i powierzyła Wam do pełnienia ważną dla Nas funkcję społeczną. Teraz w 2012 roku nadszedł czas byście jako Radni zdecydowali czy problemy wyborców są dla Was ważne. Odwołujemy się do Państwa sumienia i rozsądku. Nie chcemy przenosić Naszych dzieci do Szkoły, jeszcze nie teraz, bo zgodnie z ustawą mamy wybór i czas na podjęcie takiej decyzji. Chcemy wierzyć, że Rada Miasta jest wybrana przez Nas i dla Nas.

Rozgoryczeni Rodzice dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Głożynach

Załączniki:
1. Lista podpisów protestujących rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 3 w Radlinie.
2. Lista podpisów mieszkańców Radlina popierających protest rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Radlinie protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie

Do wiadomości:

Rada Miasta Radlina
Pani Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlina
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku

Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego

Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 8 marca 2012 r. unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego uznając, że Rada Miasta przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. Poniżej skan pisma Wojewody Śląskiego.

Stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie do Powiatu Wodzisławskiego

Radlin 20.03.2012 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej
Miasta Radlin

Pani
mgr Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Rada Miasta Radlin                                                                                                                           

                                                 Stanowisko

Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej,
w sprawie przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie
do Powiatu Wodzisławskiego

Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie, reprezentujący Ruch Demokracji Lokalnej; stanowczo sprzeciwiamy się podejmowaniu przez Burmistrza Miasta działań, zmierzających do przekazania prowadzenia Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego.
W rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 8.03.2012 r. Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Radlin z dnia 31.01.2012 r. w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej do Powiatu Wodzisławskiego uznając, że Rada Miasta przekroczyła zakres upoważnienia ustawowego, zawartego w przepisie art. 18 ust 2 pkt 11. ustawy  o samorządzie gminnym. W związku z tym wyrokiem, jedyną uprawnioną stroną do rozwiązania porozumienia z Powiatem Wodzisławskim  w przedmiotowej sprawie,  jest Miasto Radlin reprezentowane przez Burmistrza Miasta Panią Barbarę Magiera. Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie jest Pan Piotr Cybułka – kontrkandydat Pani Barbary Magiery  do stanowiska burmistrza miasta, w wyborach samorządowych w 2010 r. W związku z tym uważamy, że podjęte przez urzędującego Burmistrza Miasta działania, są próbą zdyskredytowania i usunięcia osoby będącej kontrkandydatem do tego stanowiska.
W lokalnej prasie Pani Burmistrz Barbara Magiera zapowiedziała kontynuowanie dalszych rozmów ze Starostą Wodzisławskim w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, jak określiła „ czując się zobowiązana nawet ustnym stanowiskiem Rady”
Powyższe działania Burmistrza Miasta uważamy za niedopuszczalne i szkodliwe, a także godzące w zasady lokalnej  demokracji.
Rezygnacja z zewnętrznego finansowania gminnej oświaty w postaci dotacji na działalność Ogniska, a tym samym rezygnacja z prowadzenia istniejącej w Radlinie od 38 lat placówki oświatowej, jest przejawem niegospodarności i działaniem na szkodę społeczności lokalnej, faktycznie uniemożliwiającej sporej grupie radlińskich dzieci, korzystanie z zajęć i rozwijanie swoich pasji.
Do wiadomości:
Starosta Powiatu Wodzisławskiego
Rada Powiatu Wodzisławskiego

Poniżej linki do informacji w lokalnych mediach:
http://www.nowiny.pl/kultura/81898-radni-z-radlina-zlamali-ustawe.html
http://www.radio90.pl/radlin-decyzja-nalezy-do-burmistrz.html
http://www.radio90.pl/wola-radnych-zostanie-zrealizowana.html

 

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2012 roku, 10 radnych reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina zagłosowało za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie Powiatowi Wodzisławskiemu. Decyzja ta praktycznie likwiduje Ognisko Pracy Pozaszkolnej, funkcjonujące w Radlinie od 38 lat.  Likwidacja placówki uniemożliwi ponad 200 uczniom korzystanie z  różnorodnych form edukacji pozaszkolnej i rozwijanie swoich pasji. Więcej na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w zakładce Felietony. Poniżej linki do informacji w lokalnych mediach mediach
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Dziesięciu radnym Rady Miejskiej w Radlinie najwyraźniej przeszkadza funkcjonownie Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Najbardziej jednak przeszkadza radnemu Ludwikowi Blanikowi, który wystąpił z inicjatywą przekazania placówki do Powiatu Wodzisławskiego. Pozostałych dziewięciu radnych, reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem  i Sport Dla Radlina, też złożyło podpis pod pismem do Przewodniczącego Rady Miasta, Jacka Sobika. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że w piśmie będącym zgodnie z § 19 Statutu Miasta Radlin inicjatywą uchwałodawczą, ani razu nie wymieniono prawidłowej nazwy placówki, a Przewodniczący Rady Miasta był tak zaangażowany w sprawę, że złożył podpis pod pismem zaadresowanym do samego siebie. To raczej nie dziwi, bo w wyborach na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta, głosował sam na siebie, chociaż był jedynym kandydatem. Radny Ludwik Blanik, w swojej nieukrywanej wrogości do osoby dyrektora placówki Piotra Cybułki, nie był nawet w stanie sprawdzić i napisać poprawnie nazwy placówki, którą chce zlikwidować. Jak można sprawdzić na zamieszczonym poniżej skanie pisma,wielokrotnie pomylił Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej. Pozostali radni też nie zadali sobie odrobiny trudu, by sprawdzić co podpisują. Argumentem radnych jest fakt, że pieniądze otrzymywane z Powiatu nie pokrywają kosztów prowadzenia placówki. W ubiegłym roku Powiat Wodzisławski przeznaczył na prowadzenie Ogniska 134 000 zł zaś Urząd Miasta w Radlinie dołożył do jego funkcjonowania 500 zł (słownie: pięćset złotych) Ognisko Pracy Pozaszkolnej funkcjonuje w Radlinie już od ponad 17 lat. Z jego działalności korzysta rocznie średnio ponad 200 uczniów z trzech radlińskich podstawówek. Nieoficjalnie wiadomo, że Powiat przekaże Ognisko do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, położonych na terenie Radlina. Spowoduje to, że uczniowie szkół podstawowych, będą mieli znacznie ograniczony dostęp do Ogniska. Wielu z nich, a zwłaszcza uczniowie ze szkół na Obszarach czy Głożynach, zrezygnuje całkowicie z zajęć prowadzonych przez Ognisko, ze względu na konieczność dojazdu do placówki. Dotychczas również w tych dwóch szkołach funkcjonowały oddziały OPP. Gmina Radlin (patrz  10 radnych) jest chyba jedyną gminą w Polsce, która nie chce środków zewnętrznych, pozwalających na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, a także na zapewnienie pracy nauczycielom. Ościenne gminy, takie jak Rydułtowy czy Wodzisław korzystają z dotacji i jeszcze starają się o większy przydział funduszy na działanie swoich OPP, a radnym z tych gmin nie przeszkadza działanie Ognisk na ich terenie. Dziwne jest też to, że jedna z Pań radnych, która złożyła podpis pod pismem, jeszcze nie tak dawno prowadziła  zajęcia w tym ognisku i bez żadnych oporów korzystała w formie dodatkowego zarobku, z funduszy przeznaczonych na prowadzenie placówki. Działania  radnego Ludwika Blanika w imię oszczędności w budżecie miasta cechuje pełna hipokryzja; sam jako prezes klubu gimnastycznego bazuje tylko i wyłącznie na niemałych dotacjach z Urzędu Miasta.W 2012 roku jest to kwota 70 000 zł plus olbrzymie koszty utrzymania budynku Sokolni, z którego korzysta niewspółmiernie mniejsza ilość dzieci ( około 50), z których część nie jest  mieszkańcami Radlina. Urząd Miasta w Radlinie dotuje więc również dzieci z ościennych gmin, ale to już radnemu Blanikowi nie przeszkadza. Jako prezes klubu i jednocześnie radny, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej na mieniu miasta. Dopóki więc będzie łączył funkcje prezesa i radnego nie może być mowy, o pozyskaniu jakichkolwiek środków na rozwój klubu od sponsorów zewnętrznych. Jedynym sponsorem pozostaje więc Urząd Miasta, czyli radlińscy podatnicy, płacący na działalność prowadzoną przez prezesa i zarazem radnego, pod szyldem pracy społecznej. Ciekawe, czy kiedyś tych dziesięciu radnych, będzie potrafiło spojrzeć prosto w oczy rodzicom dzieci i młodzieży, snującej się bez celu i zajęcia po Radlinie. Wiele wskazuje na to, że ze względu na podeszły wiek nie będą już radnymi; za to będą bali się wyjść spokojnie na miasto, bo jedyną rozrywką dzieci i młodzieży dla zabicia nudów, pozostanie zabawa w dewastowanie wszystkiego co napotkają na swojej drodze. Do tego może właśnie doprowadzić działanie nieodpowiedzialnych radnych, dla których liczy się tylko kilkaset złotych z miejskiej kasy, a nie przyszłość radlińskich dzieci.
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Radlina
Celem powstania mojej strony internetowej, jest bieżące przedstawianie Państwu informacji dotyczących mojej działalności w Radzie Miejskiej Radlina, a także funkcjonowania Urzędu Miasta w Radlinie. Chciałbym tutaj poruszać interesujące dla mieszkańców kwestie, takie jak wybory samorządowe, inwestycje i infrastruktura oraz finanse miasta Radlina.

Na wstępie jednak chciałbym dodać kilka zdań o sobie.
Radlin jest moim miastem rodzinnym; jego mieszkańcem jestem od urodzenia czyli od 1958 roku. Tutaj spędziłem swoje dzieciństwo, młodość i całe dotychczasowe życie.  Cała moja rodzina przez wszystkie pokolenia też była związana z Radlinem.
Jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci.W 1983 roku ukończyłem Politechnikę Śląską. W latach 1983 – 2008 pracowałem zawodowo w górnictwie. W 2008 roku przeszedłem na emeryturę i postanowiłem zaangażować się w pracę na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Interesuję się w szczególności historią, polityką a także sportem i turystyką.

Z woli wyborców w wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskałem mandat radnego Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym obejmującym ulice: Narutowicza, Puszkina, Rydułtowską, Sokolską,Wiosenną i Zapolskiej. Mandat Radnego Miasta Radlin traktuję jako kredyt zaufania wyborców, a pracę samorządową jako powinność.
Mam nadzieję że dzięki tej stronie internetowej uda mi się dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców Radlina z informacją dotyczącą tego co już udało mi się zrobić, co robię i co jeszcze zamierzam zrobić dla naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na mojej stronie internetowej a także do regularnego jej odwiedzania.

Stanowisko w sprawie nadania imienia obiektowi gimnastycznemu „Sokolnia”

Radlin 19.10.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej

 Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin
Rada Miasta Radlin

Stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej w sprawie nadania obiektowi gimnastycznemu „SOKOLNIA” imienia Leszka Blanika

Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujący Ruch Demokracji Lokalnej, stanowczo sprzeciwiamy się nadawaniu imion osób żyjących obiektom, których właścicielem  jest  miasto Radlin. Sprzeciw nasz wynika z faktu, że zarówno biografia jak i życiorys osoby żyjącej nie są jeszcze zamknięte, co w przyszłości może stanowić poważny problem dla Władz Miasta i Rady Miejskiej.W historii nieraz zdarzało się że po pewnym czasie duma zamieniała się we wstyd. Rada Miasta Radlina przyjmując uchwałę o nadaniu imienia osoby żyjącej obiektowi miejskiemu, stworzy precedens na skalę całego kraju.Ponadto nadanie imienia odbywa się na wniosek Klubu Gimnastycznego „RADLIN” oraz Komisji Społecznej Rady Miasta. W tym miejscu pragniemy przypomnieć że Prezesem Klubu Gimnastycznego „RADLIN” a także członkiem Komisji Społecznej  Rady Miejskiej, jest ojciec  osoby której imię ma być nadane. Fakt ten budzi duże wątpliwości natury etycznej i moralnej.Również,w związku z faktem poparcia przez Pana Leszka Blanika, w ubiegłorocznych wyborach samorządowych osoby obecnego Burmistrza Miasta, rodzi się pytanie: czy nadanie imienia obiektowi miejskiemu nie jest formą podziękowania za udzielone poparcie?Wyżej przytoczone fakty budzą w wielu mieszkańcach naszego miasta, mieszane uczucia w stosunku do działań Władz Miasta i Rady Miejskiej Radlina, zwłaszcza że obiekt, który jest siedzibą klubu gimnastycznego, nosił od początku swego istnienia nazwę„Sokolnia” i w świadomości Radlinian, od wielu pokoleń kojarzy się tylko z tą nazwą.Pan Leszek Blanik w żaden sposób nie przyczynił się do powstania tego obiektu, a na przyznanie prestiżowej nagrody „Marka Śląskie” za zasługi w dziedzinie promocji śląskiego regionu, pracowały całe pokolenia radlińskich gimnastyków i trenerów. Uhonorowanie tylko jednej osoby z całego grona osób, które przez kilka pokoleń budowały prestiż i markę klubu i uczyniły,że Radlin od lat dwudziestych ubiegłego wieku znajduje się na sportowej mapie Polski,  doprowadzi do niepotrzebnego konfliktu społecznego ze względu na opisane wyżej zależności rodzinne i polityczne.

Wystąpienie w trakcie sesji Rady Miasta w dniu 25.10.2011 r. – fragment z protokołu.

„Radny Andrzej Gaca – nie negujemy i nigdy nie negowaliśmy bezspornego faktu, że Pan Leszek Blanik jest najlepszym zawodnikiem w dotychczasowej historii gimnastyki polskiej. Nie negujemy również faktu, że Pan Leszek Blanik powinien zostać uhonorowany za swoje zasługi. Stanowczo natomiast sprzeciwiamy się nadawaniu imion osób żyjących obiektom, których właścicielem jest miasto Radlin. Sprzeciw nasz wynika z faktu, że zarówno biografia, jak i życiorys osoby żyjącej nie są jeszcze zamknięte, co w przyszłości może stanowić poważny problem. Spór, jaki toczy się w Radzie miasta nie dotyczy problemu, czy należy uhonorować Pana Leszka Blanika ale sposobu w jaki chce się to zrobić. Z naszej strony proponowaliśmy i nadal proponujemy, aby Pana Leszka Blanika uhonorować nadaniem tytułu honorowego obywatela miasta Radlina, pierwszego takiego tytułu w historii naszego miasta. Proponowaliśmy również, aby nadanie tytułu odbyło się w ramach obchodów 15-lecia powstania naszego miasta, co byłoby dużą promocją miasta, z uwagi na większą skalę uroczystości niż proponowana przez Zarząd Klubu, organizowana corocznie, skromna uroczystość gwiazdkowa dla członków klubu przy współudziale władz miasta. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zadecydował jednak inaczej. W dniu 2 czerwca br. wystosował pismo do Wiceprezesa Klubu Pana Alfreda Kucharczyka, w którym w imieniu Rady Miasta złożzapewnienie o przychyleniu się Rady Miejskiej do wniosku cyt. „ Rada Miejska przychyliła się do stanowiska Komisji ds. Społecznych, która na posiedzeniu w dniu  27 maja 2011 r. pozytywnie odniosła się do wniosku klubu”.  Pismo to wystosował bez zgody Rady Miejskiej i jeszcze przed uzyskaniem opinii prawnej w tej kwestii. Opinia prawna nosi datę 21 czerwca. Zapewne dla części radnych fakt ten jest nieznany, bo Pan Przewodniczący tego pisma nie ujawnił. Pan Przewodniczący składając zapewnienie w imieniu Rady, naruszył tym samym art. 19 pkt 2 u.o.s.g. cyt. „Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad Rady”. Kierujemy do Pana pytanie – kto Panu dał upoważnienie o wystąpienie w imieniu Rady z pismem, w którym Rada Miejska przychyla się do stanowiska Komisji ds. Społecznych w sprawie nadania obiektowi „Sokolnia” imienia Leszka Blanika. Proszę wskazać taki punkt w protokole z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2011 r. albo też inny dokument, w którym Rada Miejska wyraziła taką wolę. Takim działaniem naruszył Pan też art. 23 ustawy o samorządzie gminnym cyt. „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy”. W tym przypadku kierował się Pan tylko interesem wąskiej grupy osób zainteresowanych nadaniem obiektowi „Sokolni” imienia Leszka Blanika, a inspirowanych do takiego działania przez Prezesa Klubu Gimnastycznego „Radlin”. Swoim działaniem Przewodniczący Rady Miejskiej nadużył swojego stanowiska, a także zaufania radnych. W związku z przytoczonymi faktami dot. naruszenia art. 19 pkt 2 oraz art. 23 u.o.s.g. składamy ponownie wniosek o wycofanie z obrad sesji pkt dotyczącego nadania imienia obiektowi do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości zaistniałych w trakcie procedowania tej uchwały. Równocześnie składamy na ręce Radcy Prawnego pismo z wnioskiem o interpretację prawną z uzasadnieniem w sprawie nadużycia stanowiska przez Przewodniczącego Rady i naruszenia art. 19 pkt 2 oraz art. 23 u.o.s.g. Jak Pan doskonale wiedział, stanowisko nas trzech było inne. W tej kwestii rozmawialiśmy na ten temat na początku czerwca i zapewniał mnie Pan, że w tej sprawie jeszcze żadna decyzja nie zapadła.Tymczasem 2 czerwca już Pan wysłał pismo, w którym zapewnia Pan Klub Gimnastyczny w Radlinie, że Rada Miejska podjęła taką decyzję”.

Pismo do Radcy Prawnego o wydanie opinii prawnej

Radlin 25.10.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

Pani

mgr Lidia Chrzan
Radca prawny 
Urząd Miasta Radlin

Dotyczy: wydania opinii prawnej w sprawie naruszenia art. 19 pkt 2 oraz art 23 Ustawy o samorządzie gminnym przez Przewodniczącego Rady Miasta Radlin.

Przewodniczący Rady Miasta w piśmie z dnia 2.06.2011 r. do Pana Alfreda Kucharczyka, wiceprezesa Klubu Gimnastycznego Radlin, w imieniu Rady Miasta złożył zapewnienie, o przychyleniu się Rady Miasta do wniosku klubu,  o nadanie imienia
obiektowi położonemu przy ul. Sokolskiej 6. Zapewnienia takiego dokonał bez uprawnienia do tego  ze strony  Rady Miasta, czym naruszył art. 19 pkt 2 oraz art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym wnioskujemy o wydanie opinii prawnej wraz z uzasadnieniem, dotyczącej legalności działań podjętych przez Przewodniczącego Rady Miasta w tym zakresie.

Opinia prawna

 

Odpowiedź na opinię prawną

Radlin 28.11.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej

                                                                                                                                   Pani

mgr Lidia Chrzan
Radca Prawny
Urzędu Miasta Radlin

Dotyczy: opinii prawnej zawartej w piśmie Nr RP.074.017.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.

Odnosząc się do wydanej opinii prawnej jak w tytule, udzielona przez Panią Radcę odpowiedź w trybie przypuszczającym że „ być może pismo zostało niezręcznie zredagowane, natomiast nie naruszono przepisów ustawy” w naszej ocenie nie odpowiada na postawiony przez nas wniosek. W tym miejscu chcieliśmy przypomnieć, że wnosiliśmy o ustalenie w opinii prawnej, czy Przewodniczący Rady Miasta składając zapewnienie w imieniu Rady Miasta w piśmie z dnia 2.06.2011 r. przekroczył swoje kompetencje, czym naruszył art.19 pkt 2 oraz art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym.  W naszej ocenie doszło do takiego naruszenia w ewidentny sposób, ponieważ Pan Przewodniczący w dniu 2.06.2011 r. nie znał jeszcze pisemnej treści opinii prawnej,
a stwierdzenia zawarte w Pani opinii z dnia 10.11.2011 r. o ustnych ustaleniach, dotyczących kwestii kompetencji Rady Miasta w sprawie nadawania imion obiektom miejskim; nie stanowią żadnego dowodu na zaistnienie takich ustaleń i są niemożliwe do zweryfikowania.
Przewodniczący Rady Miasta powinien przede wszystkim wystąpić w formie pisemnej     o wydanie opinii w tak ważnej sprawie, jak nadanie imienia osoby żyjącej obiektowi miejskiemu, ponieważ jest to temat bardzo rzadko spotykany w działaniu samorządów gminnych. Również Pani Radca potwierdziła nieznajomość zagadnienia w trakcie sesji w dniu 25.10.2011 r. w odpowiedzi na pytanie dotyczące znanych sobie obiektów miejskich, którym nadano imiona osób żyjących, stwierdzając że takim obiektem jest skocznia im. A. Małysza w Wiśle Malince; która jak wiadomo nie mieści się w kategorii obiektów miejskich. Komisja d/s Społecznych do której o wydanie opinii o wniosku Klubu Gimnastycznego zwrócił się Przewodniczący Rady; przed wydaniem takiej opinii powinna zasięgnąć porady prawnej ze względów opisanych powyżej. W treści protokołów Komisji Rady Miasta i sesji Rady Miasta z maja br. nie ma wzmianki o przychyleniu się Rady Miasta do wniosku Komisji d/s Społecznych, ponieważ żadna dyskusja nie było przeprowadzona w przedmiotowej sprawie. Ponadto nieprawdziwe jest stwierdzenie o braku sprzeciwu ze strony radnych, ponieważ o sprzeciwie radnych Ruchu Demokracji Lokalnej Przewodniczący Rady został poinformowany; sprzeciw taki został również wyrażony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, co zostało odnotowane w protokole. Powołanie się w opinii prawnej na analogię do działania Przewodniczącego jako pełnomocnika, nie ma umocowania prawnego w Ustawie o samorządzie gminnym czy Statucie Miasta. Zastosowanie takiego porównania jest także bezprawne, ze względu na brak dokumentu potwierdzającego udzielenie przez Radę pełnomocnictwa, co jest w takim przypadku wymagane. W tym miejscu pozwalamy sobie przytoczyć treść art. 96 Kodeksu Cywilnego
Art. 96. Umocowanie do działania w czyimś imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo)
Przytaczanie przez Panią Radcę w wydanej opinii spraw związanych z pełnomocnictwem oraz wyroku Sądu Apelacyjnego jest tylko próbą zagmatwania całości sprawy. W konkluzji opinii znajduje się również stwierdzenie że organizacja prac rady jest podstawowym obowiązkiem Przewodniczącego. Z uwagą tą w zupełności się zgadzamy; jednak z zastrzeżeniem, że nie upoważnia to Przewodniczącego do występowaniu w imieniu Rady Miasta bez jej zgody.
Pragniemy również zwrócić uwagę na użycie w opinii niewłaściwej daty sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 25 a nie 27 października, jak napisano w opinii. Wierzymy że jest to tylko zwykły błąd w pisowni, nie wynikający z braku dbałości o stan faktyczny.
Opinia prawna z dnia 10.11.2011 r. nie precyzuje jednoznacznego stanowiska w sprawie legalności działań podjętych przez Przewodniczącego Rady Miasta i przekroczenia uprawnień. Ponadto opinia opiera się na przypuszczeniach i prawnie niewłaściwej analogii do działania Przewodniczącego jako pełnomocnika Rady Miejskiej.
W związku z powyższym, ponownie wnosimy o wydanie kompetentnej opinii prawnej, zgodnie z naszym wnioskiem z dnia 25.10.2011 r.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Radca Prawny Urzędu Miasta w Radlinie     Pani mgr Lidia Chrzan odpowiedziała w jednym zdaniu że podtrzymuje swoją opinię z dnia 10.11.2011 r.

W zakładce Linki dostępne są linki do artykułów prasowych dotyczących nadania obiektowi gimnastycznemu „SOKOLNIA” imienia Leszka Blanika