Sytuacja demograficzna i społeczna w Radlinie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów OPS na przyszłość. Dane przedstawione przez OPS  nie napawają
optymizmem.
W 2013 r. po raz pierwszy od dłuższego czasu, liczba mieszkańców Radlina zmniejszyła się o niebagatelną ilość, bo o 579 osób tj. z 18087 do 17508 mieszkańców. Nie jest to bynajmniej spowodowane mniejszą ilością urodzin (166)  w stosunku do ilości zgonów (196) Być może, powodem tak znacznego ubytku liczby mieszkańców Radlina, jest wyjazd coraz większej ilości młodych ludzi za pracą, której niestety nie można znaleźć na miejscu, bądź też w najbliższej okolicy. Sytuacja na rynku pracy jest coraz gorsza – liczba bezrobotnych wzrosła z 605 osób do 657 osób, w tym długotrwale bezrobotnych z 244 do 277 osób. Zubożenie mieszkańców obrazuje też stały wzrost ilości mieszkańców oczekujących na przydział mieszkań komunalnych (z 48  na 56 wniosków) oraz lokali socjalnych (z 48  na 56 wniosków) Stale wzrasta też liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia z tytułu ubóstwa (z 283 do 365)
i alkoholizmu (2011 r. – 62 osoby; 2012 r. – 100 osób; 2013 r. – 116 osób)
Szczególnie niepokojący jest wzrost liczby ofiar przemocy w rodzinie: 2011 r. – 40 osób; 2012 r. – 61 osób, a w 2013 r. wzrost ponad dwukrotny – do 144 osób.
OPS przewiduje dalszy wzrost ilości osób zagrożonych przemocą w rodzinie – prognoza na 2014 r. to 155 osób.
W 2013 r. OPS wydał na pomoc społeczności Radlina kwotę 4 155 345 zł
W końcowych wnioskach  opracowania stwierdzono, że liczba klientów korzystających z pomocy społecznej systematycznie wzrasta od 2011 r. Wśród głównych powodów, ze względu na które przyznawano świadczenia z pomocy społecznej uznano: ubóstwo, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, niepełnosprawność i bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz alkoholizm.
W 2012 roku, Radlin uplasował się w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”
w setce najbogatszych miast w Polsce, o czym z dumą donosiły władze:
http://um.radlin.pl/setup.php?p=p_3488
http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/najbogatsze-samorzady/2012/
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,radlin-cieszy-sie-ze-jest-w-setce-najbogatszych-miast-w-polsce,wia5-3273-6528.html
Koniecznie trzeba więc zadać w tym miejscu pytanie: czy ze wzrostem zamożności miasta, wzrasta również zamożność jego mieszkańców ? Okazuje się, że w przypadku Radlina wzrosło niestety ubóstwo i bezrobocie wśród mieszkańców. Ale tym się już oficjalnie nasze władze nie chwalą.

Tężnia za 1,2 mln złotych, czy też może za 1,5 mln?

Okazuje się że sprawa budowy tężni solankowej na Wypandowie nadal budzi kontrowersje wśród mieszkańców Radlina. Dzieje się tak za sprawą dziwnych wypowiedzi władz Radlina, zamieszczonych ostatnio na dwóch portalach internetowych. Na portalu internetowym Nowiny Wodzisławskie, dziennikarz obecny na spotkaniu w Sokolni, zamieścił  informację podaną przez Panią Burmistrz, że miasto zrezygnuje z tego pomysłu, jeśli po wykonaniu biznesplanu okaże się, że bieżące funkcjonowanie przekroczy możliwości finansowe miasta. Koszt inwestycji podany w informacji to 1,2 mln złotych, czyli taki sam jaki zaplanowano w budżecie. Po upływie 3 tygodni ukazuje się na portalu tuwodzislaw.pl  następna informacja z radlińskiego magistratu, w której nie ma już mowy o biznesplanie, dotyczącym kosztów bieżącego funkcjonowania tężni, ale za to dowiadujemy się, że miasto na tę inwestycję chce przeznaczyć około 1,5 mln zł.

„Jeśli wartość inwestycji będzie wyższa niż planujemy, wtedy zastanowimy się na jej realizacją” – przekazał z-ca Burmistrza. To w końcu jaką kwotę planuje przeznaczyć Pani Burmistrz na budowę tężni ? Czyżby to była kolejna pomyłka pisarska, od jakich roiło się w tegorocznej uchwale budżetowej ? W końcu 300 tysięcy złotych dla Pani Burmistrz to żaden pieniądz, tym bardziej że wyłożony nie z własnej kieszeni. Być może, że jest to też tzw. „bąk sondażowy” wypuszczony przez magistrat. Jeśli będzie „śmierdzieć” bo mieszkańcy zorientują się, że chce  im się wyciągnąć z kieszeni kolejne 300 tys. złotych, to zrezygnuje się z pomysłu. A jeśli mieszkańcy nie „poczują bąka” to dołożą jeszcze kilkaset tysięcy do „prezentu” jaki chce im dać Pani Burmistrz na 15 urodziny miasta. Ciekawe też jest stwierdzenie Pani Burmistrz, o wysprzątaniu miasta zaraz po odłączeniu się od Wodzisławia. Od tego czasu minęło już 15 lat, więc najwyższy czas, żeby Pani Burmistrz przyjrzała się terenom, których jest właścicielem. Najpierw trzeba je wysprzątać, a potem będzie czas na rekreację. No bo jak tu wypoczywać w otoczeniu dzikich wysypisk śmieci ? Jeśli Pani Burmistrz nie chce osobiście zapoznać się z obecnym stanem części „swoich” włości, to wystarczy że zajrzy tu oraz tu. „Chcemy, by mieszkańcom dobrze żyło się w Radlinie – podsumowuje burmistrz Barbara Magiera”  Myślę, że bez trwonienia naszych pieniędzy na wizje, do których nikt nie chce się przyznać, możemy żyć jeszcze lepiej, niż tego „chce” Pani Burmistrz.

Poniżej Linki do artykułów:
http://www.nowiny.pl/radlin/82371-burmistrz-wycofa-sie-z-tezni.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,wladze-radlina-dementuja-plotki-budowa-tezni-niezagrozona,wia5-3266-3936.html

Rewolucja śmieciowa – nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

W związku z wejściem od 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna jest szczegółowa informacja dotycząca realizacji tej ustawy. W odniesieniu do Radlina, wszystkie informacje dotyczące wprowadzenia tej ustawy, będą podawane na bieżąco na tej stronie internetowej. A ile jest do zrobienia w naszym mieście w zakresie świadomości mieszkańców i poprawy czystości można zobaczyć w zakładce Galeria.

Link do strony MOŚ
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/17691_1_stycznia_zaczyna_sie_rewolucja_smieciowa_oczywiscie.html

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta Radlina
Celem powstania mojej strony internetowej, jest bieżące przedstawianie Państwu informacji dotyczących mojej działalności w Radzie Miejskiej Radlina, a także funkcjonowania Urzędu Miasta w Radlinie. Chciałbym tutaj poruszać interesujące dla mieszkańców kwestie, takie jak wybory samorządowe, inwestycje i infrastruktura oraz finanse miasta Radlina.

Na wstępie jednak chciałbym dodać kilka zdań o sobie.
Radlin jest moim miastem rodzinnym; jego mieszkańcem jestem od urodzenia czyli od 1958 roku. Tutaj spędziłem swoje dzieciństwo, młodość i całe dotychczasowe życie.  Cała moja rodzina przez wszystkie pokolenia też była związana z Radlinem.
Jestem żonaty, mam dwoje dorosłych dzieci.W 1983 roku ukończyłem Politechnikę Śląską. W latach 1983 – 2008 pracowałem zawodowo w górnictwie. W 2008 roku przeszedłem na emeryturę i postanowiłem zaangażować się w pracę na rzecz mieszkańców Naszego Miasta. Interesuję się w szczególności historią, polityką a także sportem i turystyką.

Z woli wyborców w wyborach samorządowych w 2010 roku uzyskałem mandat radnego Rady Miejskiej w Radlinie w okręgu wyborczym obejmującym ulice: Narutowicza, Puszkina, Rydułtowską, Sokolską,Wiosenną i Zapolskiej. Mandat Radnego Miasta Radlin traktuję jako kredyt zaufania wyborców, a pracę samorządową jako powinność.
Mam nadzieję że dzięki tej stronie internetowej uda mi się dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców Radlina z informacją dotyczącą tego co już udało mi się zrobić, co robię i co jeszcze zamierzam zrobić dla naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do zapoznania się z informacjami na mojej stronie internetowej a także do regularnego jej odwiedzania.

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Inwestycja trzeciorzędna, która pochłonie olbrzymią kwotę pieniędzy; nie poprawiając funkcjonalności miasta. Ponoć jednak fontanna wymaga kapitalnego remontu z powodu uszkodzeń dna niecki; pomnik „Matki Polki” też jest już w nienajlepszym stanie, więc warunkowo można zgodzić się co do konieczności wykonania tej inwestycji. Trzeba jednak mieć nadzieję, że może uda się to wykonać taniej, co nie znaczy gorzej. Zupełnym „hitem” jest jednak budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Szacowany koszt budowy to jedynie 1 200 000 zł. Mało która gmina w Polsce, poza tymi które są uzdrowiskami może pochwalić się taką budowlą. Cel szlachetny – dbanie o zdrowie mieszkańców. Zachodzi jednak pytanie: czy w tak złożonej sytuacji ekonomicznej i zadłużeniu miasta, jest konieczna realizacja takiej drogiej inwestycji, która nie tylko że nie będzie przynosiła zysków, ale jeszcze będzie przez cały czas generować znaczne koszty m.in. energii elektrycznej, obsługi. Koszty będą związane także z dowozem soli i wytwarzaniem solanki, bo przecież źródło na Wypandowie nie jest źródłem solankowym. A generalnie tężnie  otwarte buduje się tam gdzie występują źródła solankowe i to o temperaturze solanki w granicach 30°C. Woda w wypandowskim źródle jest jednak tak zimna, że prawdopodobnie konieczne będzie stałe dogrzewanie wody w celu utrzymania krążenia solanki. Czas pokaże co z tych planów zostanie, ponieważ już w 2008 r. była opracowana koncepcja zagospodarowania Wypandowa, która do dzisiejszego dnia nie doczekała się realizacji. Podobnie jak z koncepcją zagospodarowania terenu przy pomniku na Redenie, do której nawet już wykonano projekt za 30 500 zł. Z projektu zrealizowano tylko schody i na tym inwestycję zatrzymano, a w 2012 roku upływa gwarancja na projekt i termin pozwolenia na budowę. Jak widać, dotychczas najlepiej w radlińskim magistracie wychodzi planowanie, projektowanie, natomiast gorzej jest już z realizacją.                Kwota dotycząca budowy tężni w wysokości 200 000 zł ujęta w poniższej tabelce dotyczy wykonania projektu, natomiast realizacja inwestycji przewidziana na 2013 r.                   ma kosztować 1  000 000 zł

Pytania w sprawie budowy tężni i zagospodarowaniem terenu przy pomniku na Redenie skierowane do Burmistrza dostępne są w zakładce „Interpelacje i pisma”.

Wydatki na inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok

1: 1 500 000,00 zł Przebudowa ul. Orkana – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od Zespołu szkół do ul.Korfantego, odtworzenie nawierzchni, przekładka chodnika, niezbędne przekładki i uporządkowania sieci.
2: 700 000,00 zł Przebudowa ul. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej (uzupełnienie odtwarzanej nawierzchni w ramach Funduszu Spójności przez PWIK)
3: 160 000,00 zł ul. Letnia I etap – wykupy gruntów Skarbu Państwa
4: 85 000,00 zł ul. Wańkowicza – Wrzosowa boczna 58 – wykupy gruntów zajętych pod projektowaną drogę (pozwolenie na budowę ze specustawy z 2011r. )
5: 37 000,00 zł Wiadukt ul. Mariacka – projekt przebudowy wiaduktu wg wskazań ekspertyzy
6: 1 512 941,18 zł Skrzyżowanie ul. Rymera Damrota – przebudowa skrzyżowania przy UM ( zmiana geometrii skrzyżowania z przebudową sieci)
7: 2 300 000,00 zł Przebudowa ul. Wiosennej – przebudowa drogi wg projektu szer. 3,5 m z mijankami
8: 720 000,00 zł Przebudowa ul. Matejki – kanalizacja deszczowa skojarzona z pracami przy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności (PWIK)
9: 700 000,00 zł Fontanna, pomnik – budowa fontanny i pomnika na placu obecnej fontanny , etapizacja prac , najpierw koncepcja z wizualizacją , potem akceptacja i roboty w systemie zaprojektuj i wybuduj
10: 70 000,00 zł Parking Findera – parking w sąsiedztwie placu zabaw, na terenach miejskich
11: 200 000,00 zł Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia na pół.-zach. stronie jaru przy źródle dolnym i zagospodarowanie terenu , nasadzenie odpowiedniej roślinności, mała architektura
12: 1 500 000,00 zł Boisko – Orlik 2012 z niezbędnymi przekładkami sieci
13: 800 000,00 zł Boisko Mariacka – budowa boiska , I etap – przygotowanie projektu , oświetlenie ( przewody) i roboty ziemne 2012, nawierzchnia, zagospodarowanie 2013
14: 250 000,00 zł Ul. Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej – roboty budowlane
15: 615 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej – I etap ul.Hubalczyków
16: 42 000,00 zł Ul. Sokolska – Młyńska kanalizacja sanitarna – dokumentacja
17: 100 000,00 zł Odtworzenie rowu Akacjowa – Rymera – wzmocnienie skarp sięgacza rowu za stacją transformatorową Napierskiego wraz z przepustem po ul.Rymera boczna
18: 250 000,00 zł Wzmocnieni skarpy i budowa rowu Młyńska – Wypandów – wykonanie przebudowy odcinka od końca przepustu (p.Janeta) do ul.Młyńskiej ,umocnienie skarp, odtworzenie przepustu
19: 280 000,00 zł Rów Rymerski – przepompownia i kolektor tłoczny przy zalewisku Napierskiego
20: 150 000,00 zł Wykonanie oświetlenia Wiosenna, Sokolska (32-34), Rymera (187-189), Kominka, Słowackiego, Mielęckiego, Redem.
21: 100 000,00 zł Rewitalizacja osiedla Marcel – uporządkowanie terenu wokół Mielęckiego 13 i dawnego ogrodnictwa , przygotowanie terenu pod garaże za skarpą przy Orliku
22: 100 000,00 zł Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13 – uporządkowanie systemu kanalizacyjnego przy Mielęckiego 13, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
23: 50 000,00 zł Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – wykupy po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
24: 70 000,00 zł Przebudowa ul.Wypandów – budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Rogozina do P.Holonów( poprzeczny ściek kanalizacji deszczowej)
25: 95 000,00 zł Place zabaw
26: 25 000,00 zł Boiska Mikołajczyka – ściany do grafiti,zabezpieczenia placu zabaw( piłkochwyty)
27: 50 000,00 zł Budowa garażu – UM – budowa garażu dla UM (2) i OSP Biertułtowy w sąsiedztwie budynku B, w pomieszczeniach ZGK przygotowuje się pomieszczenie dla Forum Firm, w miejscu Forum utworzone zostanie punkt pośrednictwa pracy.
28: 300 000,00 zł Park technologiczny – Laboratorium
29: 35 000,00 zł Parking Hallera- Sienkiewicza – projekt techniczny

Interpelacja w sprawie kontynuacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu Reden z dnia 15.12.2011 r.

Radlin 15.12.2011 r.

Andrzej Gaca                                                                                                                      Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: interpelacja w sprawie kontynuacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie 

W związku z wstrzymaniem od 2010 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenu Reden,składam interpelację  na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin, w sprawie przedstawienia działań jakie zamierza podjąć Urząd Miasta w  kwestii kontynuowania prac ujętych w projekcie zagospodarowania terenu wokół pomnika na Redenie. Koszt wykonania projektu wynosił 30500 zł a termin gwarancji projektu upływa w 2012 roku. Pozwolenie na budowę dla tej inwestycji Urząd Miasta otrzymał 15 września 2009 r.  i w tym też roku wykonano jedynie schody.
W związku z tym że ważność pozwolenia na budowę upływa  po trzech latach od przerwania robót, a w budżecie na 2012 r. nie zaplanowano żadnych środków  na kontynuację prac; zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Dlaczego w latach poprzednich wstrzymano dalszą  realizację projektu?
  2. Dlaczego nie przewidziano w budżecie na 2012 rok środków na kontynuację              i zakończenie inwestycji?
  3. Czy Urząd Miasta ma zamiar dokończyć realizację tej inwestycji, a jeśli tak to         w jakim terminie?
  4. Dlaczego w budżecie na 2012 rok zaplanowano środki na kolejną podobną inwestycję ( zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów) a nie na dokończenie rozpoczętej w 2009 roku inwestycji?
  5. Kto poniesie konsekwencje w przypadku utraty gwarancji na projekt i pozwolenia na budowę?

    Odpowiedź:

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej


Pan
mgr inż. Jacek Sobik

Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy:  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok                                         

Na podstawie § 42 pkt 1 i 2 oraz § 46 pkt 1 i 2 Statutu Miasta Radlin,                zwracamy się o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok następujących zagadnień:

  • dokonania działań kontrolnych z realizowania Zarządzenia Burmistrza Radlina  NR – S.0152 – 0027/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro, w roku 2011.

Kontrola realizacji ustaleń zawartych w zarządzeniach dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro, nie była dotychczas przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej.
Badanie w szczególności gospodarki finansowej, nakłada na Komisję Rewizyjną § 46 pkt 2 Statutu Miasta Radlin.

  • dokonania kontroli właścicielskiej nad Zgromadzeniem Wspólników Radlińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w szczególności  z uwzględnieniem protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, pisemnych uzasadnień wysokości dywidend      oraz podejmowanych decyzji nadzorczych w latach 2009 – 2011

Kontrola nadzorcza w w/w temacie nie była dotychczas przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej.

Pismo w sprawie naprawy chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Zapolskiej z dnia 21.11.2011 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Andrzej Gaca                                                                                                                   Radny Miasta Radlin                                                                                                             ul. G.Zapolskiej 25 B

Pani
mgr Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi na pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej

W odpowiedzi Urzędu Miasta z dnia 24.10.2011 r. w sprawie jak w tytule, użyto stwierdzenia  o planowanym w przyszłym roku, sukcesywnym remoncie połączeń pomiędzy niektórymi ulicami na terenie miasta.  Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że w swoim piśmie z dnia 10.10.2011 r. zwracałem się  w imieniu mieszkańców z prośbą, o poprawienie ułożenia płyt chodnikowych na przejściu, w związku z ich niebezpiecznym nachyleniem, powodującym upadki osób, szczególnie w okresie zimowym. Wykonanie takich doraźnych prac, mogących poprawić bezpieczeństwo, nie wymaga  nakładu dużych środków finansowych i mocy przerobowych, zwłaszcza że dotyczy poprawy ułożenia około 30 sztuk płyt chodnikowych o wymiarach 50x 75 cm.
Do wykonania  poziomowania płyt  nie jest też konieczne  użycie specjalistycznego sprzętu, a jedynie nieskomplikowanych narzędzi pracy, jakimi są łopaty. Ponadto poprawienie ułożenia kilkudziesięciu płyt chodnikowych, nie zachwieje budżetem miasta, a może znaleźć duże uznanie przez mieszkańców w ocenie działań Urzędu Miasta.

Odpowiedź