Odbudowa kapliczki przy ul. Wiosennej.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się wreszcie sprzyjające warunki atmosferyczne dla rozpoczęcia prac, związanych z odbudową kapliczki przy ul. Wiosennej. Kapliczka została wzniesiona przez Leopolda Zarzeckiego w 1905 roku. W zeszłym roku, podczas oględzin kapliczki okazało się, że fundament pod kapliczką praktycznie nie istnieje.
W związku z tym, została podjęta decyzja o jej rozebraniu i ponownej odbudowie na solidnym, betonowym fundamencie. Podczas rozbiórki kapliczki, zostały odnalezione dwa pisma Leopolda Zarzeckiego, jedno pod dachem, a drugie w fundamencie kapliczki. Skany oryginałów tych pism prezentowane są poniżej. Renowacji poddana została też drewniana figurka Matki Boskiej. Odbudowa kapliczki odbywa się pod patronatem Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.