Pismo w sprawie ścieżki rekreacyjnej Biedronka-Reden

Radlin 24.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pan
mgr  Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Szanowny Panie Burmistrzu !

W związku z przekazaniem tematu projektu ścieżki rekreacyjnej, położonej pomiędzy sklepem Biedronka a parkiem na Redenie; do wydziału Urbanistyki i Inwestycji, rezygnuję z dalszego udziału w pracach grupy osób, zaangażowanych w przygotowanie propozycji i koncepcji dla tego projektu. W mojej ocenie, przekazanie prowadzenia projektu do wydziału UI, nie gwarantuje prawidłowego wykonania projektu.
Ponadto na dzień dzisiejszy, nie widzę możliwości porozumienia z Panią Naczelnik Grażyną Janeta, w podstawowej kwestii odprowadzenia wód deszczowych z boiska przy ul. Rydułtowskiej oraz terenów przyległych, przez które miałaby przebiegać trasa ścieżki.
Po wizji lokalnej na ul. Spacerowej w dniu 17.04.2013 r. na której obecna była również Pani Naczelnik,  padły stwierdzenia, że odprowadzenie wód opadowych z
ul. Spacerowej i Matejki, w ilości ok. 100 l/s nie będzie miało wpływu na dalszy odcinek cieku E i cieku Niedobczyckiego. Z takim stwierdzeniem nie mogę się zgodzić,
a dowodem na to, że Pani Naczelnik się myli; są dołączone zdjęcia boiska przy
ul. Rydułtowskiej, wykonane po opadach deszczu.
Negatywnie oceniam też dotychczasowe działania wydziału UI, związane z przygotowywaniem projektów oraz prowadzeniem inwestycji. Przykładem niech będzie to, że od wielu miesięcy mieszkańcy ul. Zapolskiej czy Spacerowej, niszczą samochody i są zmuszeni chodzić w błocie. W mojej ocenie, taki stan rzeczy jest  wyłącznie wynikiem niefrasobliwości i braku perspektywicznego myślenia.
W czasie kiedy należało przygotowywać kompleksowe projekty przebudowy
ul. Spacerowej czy Zapolskiej, pracownicy wydziału UI marnowali czas, na zbędne
z punktu widzenia mieszkańców, projekty parkingu Hallera- Sienkiewicza czy drogi Młyńska- Wypandów. Brak kompleksowych projektów przebudowy dróg, niepotrzebnie podnosi koszty inwestycji i generuje dodatkowe  koszty  m.in. w postaci  nadzorów inwestorskich nad rozdrobnionymi zadaniami  inwestycyjnymi.
Osobną kwestię stanowi  sprawa zakupu terenów prywatnych, koniecznych do zrealizowania całego ciągu ścieżki. Uważam, że ze strony Urzędu Miasta w Radlinie, zabrakło dobrej woli dla pozytywnego rozwiązania spraw związanych z zakupem działek. Brak połączenia miejskich terenów bezpośrednią ścieżką, bez konieczności korzystania z ruchliwej ul. Rydułtowskiej; stawia pod znakiem zapytania sens przygotowania tego projektu i wykonania  inwestycji.
To też jest jednym z głównych powodów mojej decyzji o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w pracach nad założeniami do projektu.