Pismo w sprawie odpowiedzi dot. strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

Radlin 19.04.2012 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi w sprawie strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji  w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Udzielone przez Pana Przewodniczącego odpowiedzi, dotyczące tematów jak w tytule, nie są satysfakcjonujące zarówno dla mieszkańców jak i mojej osoby. Użyte w piśmie  skierowanym do mieszkańców Redeny sformułowanie o „przyjęciu strategii inwestycji infrastrukturalnych” sugerowało, że Rada Miasta przyjęła dokument, lub też ewentualnie stanowisko; co powinno zostać w jakiś sposób udokumentowane. Natomiast z Pana wyjaśnienia wynika, że Rada Miasta przyjęła „wizję przyszłych działań” bez jakiegokolwiek udokumentowania tego faktu. Takie stwierdzenie jest dla mnie i mieszkańców niezrozumiałe. W tym wypadku należało użyć sformułowania, że „Rada Miasta miała wizje przyszłych działań, będące strategią inwestycji infrastrukturalnych” Przyjęcie przez Radę wizji, które mieli poszczególni radni, nie wymagałoby wtedy udokumentowania, ponieważ przeważnie wizje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W kwestii udzielonej odpowiedzi na interpelację, w której sugeruje Pan, że nie dotyczy spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze; chciałbym przypomnieć Panu Przewodniczącemu, że interpelacja dotyczyła przedstawienia działań,  jakie podjęte zostały w latach 2006 – 2011 przez dziesięciu radnych, na rzecz inwestycji w rejonie Redeny. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie: czy  działania dziesięciu radnych włącznie z Przewodniczącym Rady na rzecz inwestycji, które dotyczą prawie tysiąca mieszkańców; stanowią sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze? Proszę również o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy manipulowanie przez dziesięciu radnych,  istotnymi dla tak dużej grupy mieszkańców informacjami, a dotyczącymi najważniejszego dokumentu jakim jest uchwała budżetowa; stanowi sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze?
W mojej ocenie celowo uchylił się Pan od odpowiedzi na pytanie zadane w interpelacji, ze względu na fakt, że zarówno Pan jak i pozostali radni, którzy złożyli podpisy pod pismem do mieszkańców Redeny, nie podjęli z własnej inicjatywy żadnych działań na rzecz inwestycji wskazanych w w/w piśmie.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta

 

 

 

 

Strategia czy wizja? A może wizja strategii?

„Już przed 5 laty przyjęto strategię inwestycji infrastrukturalnych, zakładającą koordynację większych inwestycji drogowych z pracami związanymi z kanalizacją sanitarną” – takie zdanie znalazło się w piśmie skierowanym w marcu br. do „mieszkańców Redenu”  Oprócz dziewięciu  radnych, pismo podpisał również Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Sobik. Przekonany jak większość „mieszkańców Redenu” że chodzi w tym wypadku o jakiś ważny dokument, czy też poważne opracowanie; zwróciłem się do Pana Przewodniczącego z prośbą o udostępnienie strategii inwestycji infrastrukturalnych.

Odpowiedź Pana Przewodniczącego (poniżej skan) wprawiła mnie jednocześnie w osłupienie i rozbawienie. Według Pana Przewodniczącego z tego stwierdzenia „nie wynika że Rada przyjmowała jakiś dokument. Za to każdy radny powinien kierować się wizją przyszłości miasta jako całości. Taka wizja przyszłych działań, to owa strategia”  Okazało się więc, że przed 5 laty Rada Miasta i Burmistrz przyjęli wizję przyszłych działań, po której nie ma śladu w żadnych dokumentach urzędowych. Nie wiadomo też jakie wizje mieli poszczególni radni i Pani Burmistrz, ponieważ z „wizjonerskich” spotkań nie sporządzono notatek. Nie wiadomo też czy „wizje przyszłości miasta jako całości” objawiały się Burmistrzowi i radnym na  jawie, czy tylko we śnie. Być może były to tylko konfabulacje. Takie działania, będące swego rodzaju zabawą pieniędzmi podatnika; są  działaniami prowadzonymi z pełną premedytacją. Żaden bowiem mieszkaniec nie jest w stanie rozliczyć poszczególnych radnych oraz Burmistrza z „wizji przyszłości miasta jako całości” na realizację których, być może zostaną w przyszłości wyłożone grube miliony złotych, pochodzące w znacznej mierze z ich podatków. Być może budowa słynnej już tężni solankowej też objawiła się radym i Pani Burmistrz podczas seansów wizjonerskich. Może o tym świadczyć brak autora tego wizjonerskiego pomysłu, o czym już wspominałem tu. Moim zdaniem, taniej byłoby zatrudnić jakiegoś wizjonera czy jasnowidza, po którego wizjach przynajmniej zostałby ślad na papierze. Może jeszcze ów wizjoner zgodził by się na wystawienie gwarancji czy rękojmi na cały okres realizacji „wizji przyszłości miasta jako całości”  A tak podatnicy zapłacili radnym i Burmistrzowi za sny czy też wizje, szumnie nazwane  „Strategia Inwestycji Infrastrukturalnych” po których nie pozostał żaden ślad. Ponoć marzenia nic nie kosztują. Ale nie radlińskiego podatnika, którego co jakiś czas uszczęśliwia się pomysłami budowy tężni czy parkingu kaskadowego, bez jego wiedzy i zgody. A poparcia dla wizji Pani Burmistrz jak zwykle udziela dziesięciu radnych, stanowiących swoistą  „maszynkę do głosowania”

Link do korespondencji z Przewodniczącym Rady Miasta w sprawie Strategi Inwestycji Infrastrukturalnych. Poniżej skan odpowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta Radlina.

Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie Strategii Inwestycji Infrastrukturalnych

Radlin 13.03.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan

 mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

 

Dotyczy: strategii inwestycji infrastrukturalnych

 Zwracam się z prośbą o udostępnienie kserokopii dokumentu pod nazwą
„Strategia Inwestycji Infrastrukturalnych” Informacja o przyjęciu przed pięciu laty takiego dokumentu, została podana w piśmie skierowanym w marcu br. przez część radnych do mieszkańców Redeny. Pod treścią pisma widnieje również  Pana podpis.

Obok odpowiedź .

Mrówcza praca dziesięciu radnych- odpowiedź na pismo do „mieszkańców Redenu”

Mrówczą pracą zajęło się ostatnio 10 radnych z ugrupowań Radlin Naszym Domem i Sport dla Radlina. Od listopada ubiegłego roku, do marca tego roku, wspólnie w dziesięć osób napisali aż 3 pisma (słownie trzy) Pierwsze pismo dotyczyło przekazania (likwidacji) Ośrodka Pracy Pozaszkolnej. Szkopuł w tym, że taka placówka w Radlinie nigdy nie istniała. Swoim pismem chcieli więc „zlikwidować” coś co nie istnieje. Drugim wspólnym pismem 10 radnych było pismo, w którym wyjaśniali wielokrotną pomyłkę w nazwie placówki, jakiej użyli w poprzednim piśmie. Pod tym pismem skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta podpisał się też Przewodniczący Rady Miasta (!!!) czyli sam sobie wyjaśnił swoją pomyłkę. Nic dodać nic ująć. Na szczęście Wojewoda Śląski przerwał tę błazenadę i obydwa, z takim trudem spłodzone pisma „wsadził” do kosza, stwierdzając że radni podejmując uchwałę, przekroczyli swoje kompetencje i złamali ustawę o samorządzie gminnym. Ciekawe, jakie może mieć zdanie Wojewoda  o 10 radnych, którzy nie zadali sobie nawet odrobiny wysiłku, by sprawdzić pod czym się podpisują. Trzecie wspólne pismo tychże 10 radnych było skierowane do „mieszkańców Redenu” Trochę dziwnie brzmi, bo chyba powinno być skierowane do „mieszkańców Redeny” Ale tego pisma Wojewoda nie będzie czytał, więc nie będzie wstydu na całe województwo, a tylko najwyżej trochę wstydu „na Redenu” W treści tego pisma radni sugerują, że gdyby nie ich odpowiedzialna postawa w głosowaniu nad ustawą budżetową na 2012 rok, to wszystkie inwestycje w rejonie Redeny nie miałyby szans na realizację. Zapomnieli tylko dodać że większość inwestycji wymienionych w tym piśmie znalazła się w budżecie z mojej inicjatywy, o czym można sie przekonać w zakładce Interpelacje i pisma. Nigdy przedtem przez całe lata, nie przypomnieli sobie o chodnikach i przejściach dla pieszych przy ul. Rydułtowskiej czy deptaku pomiędzy Puszkina i Zapolskiej. Zapomnieli też dodać, że „odpowiedzialnie” głosowali nad przyjęciem uchwały budżetowej, która częściowo otrzymała opinię negatywną  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; uchwały pełnej błędów, pomyłek kwotowych i nieścisłości. Zapewne jednak pamiętają, że w czasie sesji, Skarbnik Miasta  kilkukrotnie zmieniał dane w tabelkach i dokserowywał nowe kartki; w efekcie czego radni otrzymali pod głosowanie stertę makulatury, na której do dziś nie ma podpisu Burmistrza Miasta i Skarbnika. Radny Piotr Hetman zagłosował nawet razem z opozycyjnymi radnymi, za wnioskiem Radnego Henryka Rducha o przesunięcie głosowania nad budżetem na styczeń 2012 r. z powodu błędów i nieścisłości w przedstawionej uchwale. Dziwne zachowanie radnego, ale prawdziwe – można sprawdzić w protokołach z głosowań. Radni zapomnieli też dodać, że głosowali nad zwiększeniem zadłużenia miasta o kolejne prawie 11 000 000 złotych oraz za zbędnymi inwestycjami ( tężnia solankowa, fontanna, itd.) Dług wraz z odsetkami kiedyś trzeba będzie spłacić – ale to może nie będzie już ich zmartwieniem. Pismo pracowitych radnych, jest więc tylko nieudolną  próbą manipulacji faktami i opowiadaniem „mieszkańcom Redenu” bajek o „strategii inwestycji infrastrukturalnych i celowych zabiegach wynikających z dalekosiężnego planowania inwestycji miejskich” jak napisali w piśmie. Bajek o których nikt z mieszkańców Radlina czy „Redenu” nie słyszał. Pismem tym tylko zaszkodzili  Pani Burmistrz. Spotkanie z mieszkańcami w Sokolni nie było dla niej zbyt przyjemne. Klasyczny przykład „strzału w stopę”