Pismo w sprawie organizacji Straży Miejskiej z dnia 12.10.2011 r.

                                                                                                           Radlin 12.10.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan
mgr Andrzej Porębski
Komendant Straży Miejskiej w Radlinie 

Dotyczy: organizacji Straży Miejskiej w Radlinie

W nawiązaniu do Regulaminu Straży Miejskiej w Radlinie, zwracam się do Pana Komendanta  z prośbą, o przedstawienie podziału miasta na dzielnice z przypisaniem imiennym dzielnic dla poszczególnych strażników miejskich, w których pełnią służbę dzielnicowego.

Odpowiedź:

Interpelacja w sprawie aktów wandalizmu i dewastacji mienia komunalnego z dnia 26.08.2011 r.

Radlin 26.08.2011 r. 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: interpelacja w sprawie aktów wandalizmu i dewastacji mienia komunalnego 

W związku z występującym w  ostatnich miesiącach wzrostem ilości przypadków aktów wandalizmu i dewastacji mienia komunalnego na terenie miasta, składam interpelację na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin,  w sprawie przedstawienia działań jakie podejmuje Urząd Miasta oraz Komendant Straży Miejskiej, w celu ograniczenia i skutecznego wyeliminowania dalszych przypadków aktów wandalizmu i dewastacji mienia, a także poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ponadto proszę o przedstawienie przez Komendanta Straży Miejskiej informacji, dotyczącej ilości wykrytych w 2011 r. sprawców przypadków niszczenia mienia  oraz zastosowanych sankcji.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź