Budżet Radlina na rok 2014 – budżet na miarę reelekcji burmistrza?

W dniu 19 grudnia br. został uchwalony budżet miasta na 2014 rok. Za uchwaleniem budżetu głosowało 11 radnych, 3 było przeciw (Leszek Bednorz, Andrzej Gaca, Henryk Rduch) 1 radny był nieobecny na sesji. Kolejny już raz głosowaliśmy przeciwko przedstawionemu przez Burmistrza Miasta budżetowi, z uwagi na zaproponowane
w nim powiększenie zadłużenia, tym razem już do granic możliwości.
W 2014 roku zadłużenie miasta ma sięgnąć, zgodnie z przedstawionymi założeniami, astronomicznej wręcz kwoty 30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów, przy dopuszczalnych 60 % Zapisy w uchwale budżetowej miasta na 2014 rok, świadczą o bardzo dużej kreatywności osób tworzących ten dokument; co nawet pośrednio przyznał również Skarbnik miasta, przyznając się do nieujęcia niektórych kwot w poszczególnych rubrykach tabelek, gdyż jak się wyraził „miałoby to wpływ na wskaźnik zadłużenia” Takie działanie nosi już znamiona przestępstwa.
Przed omawianiem dokumentów, Skarbnik miasta pochwalił się pozytywną opinią
w sprawie budżetu, uzyskaną w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Widocznie kontrolerzy z RIO w Katowicach mieli „słabszy dzień” i nie zauważyli błędów,  mających na celu kreatywne „poprawienie” wskaźników.
Całość dyskusji nad budżetem na 2014 rok podsumował radny Ludwik Blanik, gratulując Pani Burmistrz reelekcji w przyszłorocznych wyborach samorządowych; stwierdzając, że zapewne nikt nie będzie chciał kandydować na to stanowisko, w związku z fatalnym stanem finansów  miasta.
Urząd Miasta na swojej stronie internetowej również przedstawia tylko lakoniczny komunikat o uchwaleniu budżetu, odsyłając zainteresowanych linkiem do uchwały budżetowej, która jest raczej mało czytelna dla mieszkańców. Ani słowa o zadłużeniu,
a zamieszczone pod informacją zdjęcie bardzo cienkiego portfela, też nie napawa optymizmem.

Podsumowując przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2023 oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Radlin
na 2014 rok stwierdzamy co następuje:
osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia w 2014 roku, spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
W konsekwencji doprowadzi to do stagnacji rozwoju miasta. Spowoduje też wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co bezpośrednio doprowadzi do znacznego wzrostu obciążeń podatkowych mieszkańców
przedsięwzięcia inwestycyjne wprowadzane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej w sposób chaotyczny i nieprzemyślany (zwracaliśmy na to uwagę już w zeszłym roku w naszym stanowisku)  a realizacja prowadzona jest bez podziału na ważność zadań. Przykładem  może tu być priorytetowa budowa tężni, która jest ważniejsza od remontu stołówki szkolnej w ZSS, gotującej obiady dla prawie  400 dzieci; a której, jak przyznał dyrektor MZOPO; w każdej chwili grozi zamknięcie przez Sanepid.
dwie największe obecnie realizowane inwestycje tj. budowa przedszkoli, którymi to tak szczyci się Urząd Miasta; zostały wprowadzone do WPF, dopiero po protestach rodziców. Inwestycje te nie były nawet ujęte  w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Radlin na lata 2006 – 2013
brak inwestycji przynoszących dochody dla miasta, co w konsekwencji wysokiego zadłużenia i utrzymującej się od dłuższego czasu malejącej tendencji przychodów, przełoży się na konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w wydatkach na bieżące utrzymanie miasta i prowadzenie inwestycji. Grozi to też brakiem środków na utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa w mieście. Od wielu lat za to, utrzymywane są w budżecie zbędne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, jak droga łącząca ul. Młyńską z ul. Wypandów czy też parking kaskadowy.
Całość naszego stanowiska przedstawiona jest w zakładce Pisma

 

 

 

 

Interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

                                                                                                         Radlin dnia 25.11.2013 r.

 

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera
                                                                                                           ul. Rymera 15
                                                                                                           44-310 Radlin

 

 Dotyczy: interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kserokopii załączników nr 2, 5 i 7 do specyfikacji SIWZ, złożonych w  trzech przetargach przez firmę Rudeks Anna Łazarz, na zadanie inwestycyjne  –  „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia solankowa z tarniną w Radlinie przy ul. Wypandów – zaprojektowanie i wykonanie ”

Prosimy również o szczegółową informację na temat:
–  przyczyn odrzucenia oferty firmy Rudeks w pierwszym i drugim przetargu
–  zmian dokonanych przez firmę Rudeks w ofercie do trzeciego przetargu, w wyniku  którego przyjęto ofertę tej firmy
–  zmian dokonanych w SIWZ, w kolejnych ogłoszeniach o przetargu
–  przedstawienia informacji w zakresie pkt. III.3.2.b. SIWZ, w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia przez firmę Rudeks,
a mianowicie wykonania  co najmniej dwóch robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  polegających na zaprojektowaniu i budowie tężni solankowych z tarniną o długości min. 20m i wysokości 5m
–  przyczyn dokonanej zmiany w pkt. IV.2.1 w ogłoszeniach o kolejnych przetargach,
w których zmieniono kryterium wyboru w stosunku do pierwotnego przetargu (80% najniższa cena, 20% okres gwarancji)  na 100% najniższa cena; natomiast w SIWZ do wszystkich  przetargów pozostawiono wymóg 80% najniższa cena, 20% okres gwarancji
– dlaczego został postawiony tak minimalny zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (pkt. III.3.5) min. 800.000 zł jeżeli wartość zamówienia wynosi ponad 1,4 mln zł

Odpowiedź UM w Radlinie:

Tężnia za 1,2 mln złotych, czy też może za 1,5 mln?

Okazuje się że sprawa budowy tężni solankowej na Wypandowie nadal budzi kontrowersje wśród mieszkańców Radlina. Dzieje się tak za sprawą dziwnych wypowiedzi władz Radlina, zamieszczonych ostatnio na dwóch portalach internetowych. Na portalu internetowym Nowiny Wodzisławskie, dziennikarz obecny na spotkaniu w Sokolni, zamieścił  informację podaną przez Panią Burmistrz, że miasto zrezygnuje z tego pomysłu, jeśli po wykonaniu biznesplanu okaże się, że bieżące funkcjonowanie przekroczy możliwości finansowe miasta. Koszt inwestycji podany w informacji to 1,2 mln złotych, czyli taki sam jaki zaplanowano w budżecie. Po upływie 3 tygodni ukazuje się na portalu tuwodzislaw.pl  następna informacja z radlińskiego magistratu, w której nie ma już mowy o biznesplanie, dotyczącym kosztów bieżącego funkcjonowania tężni, ale za to dowiadujemy się, że miasto na tę inwestycję chce przeznaczyć około 1,5 mln zł.

„Jeśli wartość inwestycji będzie wyższa niż planujemy, wtedy zastanowimy się na jej realizacją” – przekazał z-ca Burmistrza. To w końcu jaką kwotę planuje przeznaczyć Pani Burmistrz na budowę tężni ? Czyżby to była kolejna pomyłka pisarska, od jakich roiło się w tegorocznej uchwale budżetowej ? W końcu 300 tysięcy złotych dla Pani Burmistrz to żaden pieniądz, tym bardziej że wyłożony nie z własnej kieszeni. Być może, że jest to też tzw. „bąk sondażowy” wypuszczony przez magistrat. Jeśli będzie „śmierdzieć” bo mieszkańcy zorientują się, że chce  im się wyciągnąć z kieszeni kolejne 300 tys. złotych, to zrezygnuje się z pomysłu. A jeśli mieszkańcy nie „poczują bąka” to dołożą jeszcze kilkaset tysięcy do „prezentu” jaki chce im dać Pani Burmistrz na 15 urodziny miasta. Ciekawe też jest stwierdzenie Pani Burmistrz, o wysprzątaniu miasta zaraz po odłączeniu się od Wodzisławia. Od tego czasu minęło już 15 lat, więc najwyższy czas, żeby Pani Burmistrz przyjrzała się terenom, których jest właścicielem. Najpierw trzeba je wysprzątać, a potem będzie czas na rekreację. No bo jak tu wypoczywać w otoczeniu dzikich wysypisk śmieci ? Jeśli Pani Burmistrz nie chce osobiście zapoznać się z obecnym stanem części „swoich” włości, to wystarczy że zajrzy tu oraz tu. „Chcemy, by mieszkańcom dobrze żyło się w Radlinie – podsumowuje burmistrz Barbara Magiera”  Myślę, że bez trwonienia naszych pieniędzy na wizje, do których nikt nie chce się przyznać, możemy żyć jeszcze lepiej, niż tego „chce” Pani Burmistrz.

Poniżej Linki do artykułów:
http://www.nowiny.pl/radlin/82371-burmistrz-wycofa-sie-z-tezni.html
http://www.tuwodzislaw.pl/wiadomosci,wladze-radlina-dementuja-plotki-budowa-tezni-niezagrozona,wia5-3266-3936.html

Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz – zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem  w  lokalnych mediach ukazała się informacja o planowanych inwestycjach Urzędu Miasta w Radlinie, w 2012 roku. Skąd weźmie na to pieniądze? Więcej na ten temat w zakładce Felietony.
Poniżej link do artykułu prasowego:http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz- zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem, w lokalnej prasie; po raz pierwszy ukazała się informacja Urzędu Miasta w Radlinie, o planowanych inwestycjach w 2012 roku. Dziwne, że mieszkańcy o najważniejszych inwestycjach w mieście dowiadują się z prasy lokalnej, zamiast  z oficjalnych mediów Urzędu Miasta w Radlinie. Jeszcze bardziej dziwne jest, że w artykule nie ma ani jednego słowa na temat finansowania tych „szaleństw”. Takimi informacjami jednak Urząd Miasta w Radlinie chyba nie zamierza się „pochwalić” przed mieszkańcami.
A wynika to z faktu, że inwestycje te będą finansowane z emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek na łączną sumę 10 602 775 zł. Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2012, to kwota 20 957 821 zł czyli 40,2% dochodów. I tu Władze Miasta koniecznie powinny zadać sobie pytanie: czy konieczne jest aż tak wysokie zadłużanie miasta i czy nie ma w mieście ważniejszych inwestycji, które lepiej posłużą mieszkańcom?  Kredyty ani pożyczki nie są za darmo- kiedyś trzeba je spłacić i to z odsetkami. Może też wypadałoby, aby włodarze miasta zapytali mieszkańców, czy nie mają innych pomysłów na wydatkowanie pieniędzy, pochodzących głównie z ich podatków. Może zamiast wydawać więcej pieniędzy, wystarczy tylko wydawać je lepiej!
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Pomysł na tężnię – proste pytanie, skomplikowana odpowiedź. Komentarz do odpowiedzi Urzędu Miasta w Radlinie

Na wstępie komentarza chcę zaznaczyć, że nie jestem przeciwny pomysłowi budowy tężni, bądź też jakiemukolwiek pomysłowi zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Każde zagospodarowanie miejskich terenów, dziś najczęściej mocno zdegradownych, o czym świadczą zdjęcia zamieszczone w zakładce Galeria; jest lepsze niż dalsze utrzymywanie stanu obecnego. Przeciwny natomiast jestem wprowadzaniu do budżetu pomysłów, mogących budzić kontrowersje; bez konsultacji z radnymi, a także bez zasięgnięcia opinii mieszkańców, chociażby za pośrednictwem Biuletynu Radlin czy serwisu internetowego miasta. A szczególnie, przeciwny jestem  udzielaniu odpowiedzi mieszkańcom przez Urząd Miasta w Radlinie, w sposób lekceważący ich; noszący cechy arogancji władzy. Wykład z zakresu zarządzania i pobudzania kreatywności urzędników miejskich, w zamian odpowiedzi na krótkie pytanie jest nie na miejscu. Autor, wnioskodawca, czy też wymieniony w piśmie lider, tak  rzadkiego i oryginalnego pomysłu budowy tężni solankowej, powinien być znany zarówno radnym jak i mieszkańcom. Miasto Radlin nie jest prywatną własnością Burmistrza i Urzędu Miasta, a mieszkańcom należy się świadomość, kto będzie stał za powodzeniem lub niepowodzeniem tego projektu, wiążącego się oczywiście z wydatkowaniem według wstępnych szacunków 1 200 000 zł z ich podatków. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Pomysł na tężnię – proste pytanie, skomplikowana odpowiedź.

W piśmie z dnia 15.12.2011 r. skierowanym do Burmistrza Miasta Radlina zadałem m.in. pytanie:
Kto jest autorem pomysłu lub wnioskodawcą budowy tężni solankowej na Wypandowie?

Poniżej odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:
„W tut. Urzędzie nigdy nie prowadzono ewidencji autorów pomysłów, które rodziły się najczęściej w drodze wymiany myśli, uwag, poglądów, analizy potrzeb. Podstawą rozwoju każdej jednostki organizacyjnej jest pobudzanie kreatywności członków zespołów zadaniowych. Kreatywności mieszkańcy mają prawo oczekiwać zarówno od liderów jak i innych osób biorących udział w pracach zespołów. Często więc nie sposób z imienia i nazwiska wskazać pomysłodawcę nawet najbardziej oryginalnego przedsięwzięcia. Prawdą jest, że za jego powodzenie lub niepowodzenie zawsze odpowiada lider”

Komentarz do odpowiedzi Urzędu Miasta w zakładce Felietony. Całość korespondencji w tym temacie w zakładce Interpelacje i pisma. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Tereny rekreacyjne na Wypandowie – stan obecny

Poniższe zdjęcia przedstawiają obecny stan przyszłych terenów rekreacyjnych na Wypandowie, w miejscu gdzie kiedyś był zlokalizowany basen, a teraz znajduje się źródełko i punkt pobierania wody. W tym miejscu ma być zbudowany obiekt profilaktyki zdrowotnej – tężnia solankowa. Nim do tego dojdzie, Urząd Miasta będzie musiał uporać się z ogromną ilością śmieci, zarówno na swoich działkach jak i na działkach prywatnych okalających jar. Na trawniku zalegają dziesiątki opon samochodowych, porośniętych mchem i trawnikiem. W miejsce położone w pobliżu źródełka, odprowadzane są też ścieki. Stan niepielęgnowanego od lat drzewostanu, porastającego zbocza jaru; stanowi źródło zagrożenia – sporo drzew jest spróchniałych. Taki jest dzisiejszy obraz „dbałości” właściciela, czyli Urzędu Miasta w Radlinie o swoje działki gruntowe.

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Inwestycja trzeciorzędna, która pochłonie olbrzymią kwotę pieniędzy; nie poprawiając funkcjonalności miasta. Ponoć jednak fontanna wymaga kapitalnego remontu z powodu uszkodzeń dna niecki; pomnik „Matki Polki” też jest już w nienajlepszym stanie, więc warunkowo można zgodzić się co do konieczności wykonania tej inwestycji. Trzeba jednak mieć nadzieję, że może uda się to wykonać taniej, co nie znaczy gorzej. Zupełnym „hitem” jest jednak budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Szacowany koszt budowy to jedynie 1 200 000 zł. Mało która gmina w Polsce, poza tymi które są uzdrowiskami może pochwalić się taką budowlą. Cel szlachetny – dbanie o zdrowie mieszkańców. Zachodzi jednak pytanie: czy w tak złożonej sytuacji ekonomicznej i zadłużeniu miasta, jest konieczna realizacja takiej drogiej inwestycji, która nie tylko że nie będzie przynosiła zysków, ale jeszcze będzie przez cały czas generować znaczne koszty m.in. energii elektrycznej, obsługi. Koszty będą związane także z dowozem soli i wytwarzaniem solanki, bo przecież źródło na Wypandowie nie jest źródłem solankowym. A generalnie tężnie  otwarte buduje się tam gdzie występują źródła solankowe i to o temperaturze solanki w granicach 30°C. Woda w wypandowskim źródle jest jednak tak zimna, że prawdopodobnie konieczne będzie stałe dogrzewanie wody w celu utrzymania krążenia solanki. Czas pokaże co z tych planów zostanie, ponieważ już w 2008 r. była opracowana koncepcja zagospodarowania Wypandowa, która do dzisiejszego dnia nie doczekała się realizacji. Podobnie jak z koncepcją zagospodarowania terenu przy pomniku na Redenie, do której nawet już wykonano projekt za 30 500 zł. Z projektu zrealizowano tylko schody i na tym inwestycję zatrzymano, a w 2012 roku upływa gwarancja na projekt i termin pozwolenia na budowę. Jak widać, dotychczas najlepiej w radlińskim magistracie wychodzi planowanie, projektowanie, natomiast gorzej jest już z realizacją.                Kwota dotycząca budowy tężni w wysokości 200 000 zł ujęta w poniższej tabelce dotyczy wykonania projektu, natomiast realizacja inwestycji przewidziana na 2013 r.                   ma kosztować 1  000 000 zł

Pytania w sprawie budowy tężni i zagospodarowaniem terenu przy pomniku na Redenie skierowane do Burmistrza dostępne są w zakładce „Interpelacje i pisma”.

Wydatki na inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok

1: 1 500 000,00 zł Przebudowa ul. Orkana – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od Zespołu szkół do ul.Korfantego, odtworzenie nawierzchni, przekładka chodnika, niezbędne przekładki i uporządkowania sieci.
2: 700 000,00 zł Przebudowa ul. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej (uzupełnienie odtwarzanej nawierzchni w ramach Funduszu Spójności przez PWIK)
3: 160 000,00 zł ul. Letnia I etap – wykupy gruntów Skarbu Państwa
4: 85 000,00 zł ul. Wańkowicza – Wrzosowa boczna 58 – wykupy gruntów zajętych pod projektowaną drogę (pozwolenie na budowę ze specustawy z 2011r. )
5: 37 000,00 zł Wiadukt ul. Mariacka – projekt przebudowy wiaduktu wg wskazań ekspertyzy
6: 1 512 941,18 zł Skrzyżowanie ul. Rymera Damrota – przebudowa skrzyżowania przy UM ( zmiana geometrii skrzyżowania z przebudową sieci)
7: 2 300 000,00 zł Przebudowa ul. Wiosennej – przebudowa drogi wg projektu szer. 3,5 m z mijankami
8: 720 000,00 zł Przebudowa ul. Matejki – kanalizacja deszczowa skojarzona z pracami przy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności (PWIK)
9: 700 000,00 zł Fontanna, pomnik – budowa fontanny i pomnika na placu obecnej fontanny , etapizacja prac , najpierw koncepcja z wizualizacją , potem akceptacja i roboty w systemie zaprojektuj i wybuduj
10: 70 000,00 zł Parking Findera – parking w sąsiedztwie placu zabaw, na terenach miejskich
11: 200 000,00 zł Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia na pół.-zach. stronie jaru przy źródle dolnym i zagospodarowanie terenu , nasadzenie odpowiedniej roślinności, mała architektura
12: 1 500 000,00 zł Boisko – Orlik 2012 z niezbędnymi przekładkami sieci
13: 800 000,00 zł Boisko Mariacka – budowa boiska , I etap – przygotowanie projektu , oświetlenie ( przewody) i roboty ziemne 2012, nawierzchnia, zagospodarowanie 2013
14: 250 000,00 zł Ul. Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej – roboty budowlane
15: 615 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej – I etap ul.Hubalczyków
16: 42 000,00 zł Ul. Sokolska – Młyńska kanalizacja sanitarna – dokumentacja
17: 100 000,00 zł Odtworzenie rowu Akacjowa – Rymera – wzmocnienie skarp sięgacza rowu za stacją transformatorową Napierskiego wraz z przepustem po ul.Rymera boczna
18: 250 000,00 zł Wzmocnieni skarpy i budowa rowu Młyńska – Wypandów – wykonanie przebudowy odcinka od końca przepustu (p.Janeta) do ul.Młyńskiej ,umocnienie skarp, odtworzenie przepustu
19: 280 000,00 zł Rów Rymerski – przepompownia i kolektor tłoczny przy zalewisku Napierskiego
20: 150 000,00 zł Wykonanie oświetlenia Wiosenna, Sokolska (32-34), Rymera (187-189), Kominka, Słowackiego, Mielęckiego, Redem.
21: 100 000,00 zł Rewitalizacja osiedla Marcel – uporządkowanie terenu wokół Mielęckiego 13 i dawnego ogrodnictwa , przygotowanie terenu pod garaże za skarpą przy Orliku
22: 100 000,00 zł Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13 – uporządkowanie systemu kanalizacyjnego przy Mielęckiego 13, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
23: 50 000,00 zł Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – wykupy po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
24: 70 000,00 zł Przebudowa ul.Wypandów – budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Rogozina do P.Holonów( poprzeczny ściek kanalizacji deszczowej)
25: 95 000,00 zł Place zabaw
26: 25 000,00 zł Boiska Mikołajczyka – ściany do grafiti,zabezpieczenia placu zabaw( piłkochwyty)
27: 50 000,00 zł Budowa garażu – UM – budowa garażu dla UM (2) i OSP Biertułtowy w sąsiedztwie budynku B, w pomieszczeniach ZGK przygotowuje się pomieszczenie dla Forum Firm, w miejscu Forum utworzone zostanie punkt pośrednictwa pracy.
28: 300 000,00 zł Park technologiczny – Laboratorium
29: 35 000,00 zł Parking Hallera- Sienkiewicza – projekt techniczny