Pismo w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

                                                                                                                          Radlin 13.11.2013 r.

 Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                               Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta

 

 Dotyczy: przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

         Zwracamy się z prośbą, o wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem, o przedstawienie  Radzie Miasta, cokwartalnego sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie w formie pisemnej powinno zawierać  informacje dotyczące:

 •  ilości złożonych deklaracji
 •  ilości osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za wywóz odpadów
 •  ilości osób, które wniosły opłatę w wymaganym  terminie
 •  wysokości wniesionych opłat za wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  kwocie przelanej na konto firmy realizującej wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości zebranych odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości toczących się postępowań windykacyjnych i wysokości kwot, których dotyczą   postępowania windykacyjne
 • łącznych kosztów poniesionych w danym kwartale i narastająco przez Urząd Miasta, w związku z realizacją ustawy jak w tytule 

   

   

   

   

   

   

   

Rewolucja śmieciowa – nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

W związku z wejściem od 1 stycznia 2012 roku nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, na stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska dostępna jest szczegółowa informacja dotycząca realizacji tej ustawy. W odniesieniu do Radlina, wszystkie informacje dotyczące wprowadzenia tej ustawy, będą podawane na bieżąco na tej stronie internetowej. A ile jest do zrobienia w naszym mieście w zakresie świadomości mieszkańców i poprawy czystości można zobaczyć w zakładce Galeria.

Link do strony MOŚ
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/17691_1_stycznia_zaczyna_sie_rewolucja_smieciowa_oczywiscie.html