Interpelacja w sprawie uporządkowania zaniedbanych działek gruntowych z dnia 26.08.2011 r.

Radlin 26.08.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy:  interpelacja w sprawie uporządkowania zaniedbanych działek gruntowych 

W nawiązaniu do apelu Burmistrza Radlina dotyczącego obowiązku wykaszania zaniedbanych działek gruntowych i niszczenia chwastów, składam interpelację na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin,  w sprawie przedstawienia działań jakie zamierza  podjąć Urząd Miasta w  kwestii uporządkowania zachwaszczonych i zaniedbanych od lat działek gruntowych, których właścicielem jest Miasto Radlin. Obowiązek wykaszania i niszczenia chwastów wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2004 r. nr 121; poz 1266 ze zm.)
Ponadto, w imieniu właścicieli działek prywatnych,  graniczących bezpośrednio z gruntami Miasta Radlin  na terenie umownej dzielnicy Reden, zwracam się o niezwłoczne wykoszenie i zniszczenie chwastów na działkach miejskich położonych  w tym rejonie. Wieloletnie zaniedbywanie pielęgnacji działek miejskich, przyczyniło się  w znacznej mierze do powstawania na ich terenie dzikich  wysypisk śmieci oraz wzrostu zagrożenia pożarowego dla posesji sąsiadujących  z gruntami miejskimi. Właściwie utrzymane grunty miejskie powinny być wzorem dla pozostałych właścicieli działek.

Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź Urzędu Miasta