Tereny rekreacyjne na Wypandowie – stan obecny

Poniższe zdjęcia przedstawiają obecny stan przyszłych terenów rekreacyjnych na Wypandowie, w miejscu gdzie kiedyś był zlokalizowany basen, a teraz znajduje się źródełko i punkt pobierania wody. W tym miejscu ma być zbudowany obiekt profilaktyki zdrowotnej – tężnia solankowa. Nim do tego dojdzie, Urząd Miasta będzie musiał uporać się z ogromną ilością śmieci, zarówno na swoich działkach jak i na działkach prywatnych okalających jar. Na trawniku zalegają dziesiątki opon samochodowych, porośniętych mchem i trawnikiem. W miejsce położone w pobliżu źródełka, odprowadzane są też ścieki. Stan niepielęgnowanego od lat drzewostanu, porastającego zbocza jaru; stanowi źródło zagrożenia – sporo drzew jest spróchniałych. Taki jest dzisiejszy obraz „dbałości” właściciela, czyli Urzędu Miasta w Radlinie o swoje działki gruntowe.

Działki miejskie – właściciel Burmistrz Miasta Radlin i Miasto Radlin

Poniższe zdjęcia obrazują stan działek miejskich położonych w dolinie tzw. cieku Niedobczyckiego wzdłuż ul. Rydułtowskiej aż do ul. Hallera oraz w rejonie pomnika na Redenie. W sprawie uporządkowania tych działek korespondencja z UM toczy się już od sierpnia 2011r. Pisma dostępne są w zakładce Interpelacje i Pisma oraz Felietony.

 

 

Kapliczka przydrożna przy ulicy Wiosennej

Kapliczka przydrożna przy ulicy Wiosennej została wybudowana w 1905 roku przez Leopolda Zarzeckiego. Dzięki uprzejmości Pana Janusza Lach, na którego działce znajduje się kapliczka;  przedstawiam poniżej skan oryginalnego dokumentu z 1905 roku, pozostawionego przez Leopolda Zarzeckiego pod dachem kapliczki, na pamiątkę jej zbudowania. W związku z prowadzoną w pobliżu kapliczki zabudową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także budową nowej nawierzchni ul. Wiosennej, rozpocząłem starania o zabezpieczenie konstrukcji kapliczki, przed szkodliwym wpływem prowadzonych prac budowlanych oraz jej odrestaurowanie.

Poniżej prezentuję list ukryty pod dachem kapliczki przez Leopolda Zarzyckiego, który ją zbudował w 1905 roku.

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Galeria

Historia Radlina w obiektywie

Poniższe zdjęcia przedstawiają w kolejności kopalnię Reden i sklep Dziwoki na Redenie; skrzyżowanie w centrum Biertułtów; dzisiejszą ul.Korfantego w 1913 r.
Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Pana Janusza Gatnara.

Zaszufladkowano do kategorii Galeria