VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 9 kwietnia 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.4.5.2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy. Ref. Sekretarz Miasta Radlin.

4. Zamknięcie sesji.