VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 30 kwietnia 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych na terenie Radlina.
Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Miasta.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Przedstawienie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Radlinie na lata 2016-2020” za rok 2018.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Przedstawienie oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Radlin dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.”
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu Zdroju.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 rok.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radlin na lata 2019-2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 marca 2019 r.

15. Wolne głosy i wnioski

16. Zamknięcie sesji.