X SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 25 czerwca 2019 r. wtorek (godz. 14.30):
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ref. Klaudiusz Szweda, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radlin na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.
Ref. Tomasz Lis, Małopolska Fundacja Energii i Środowiska.
Ref. Grażyna Kołdyka, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Grażyna Kołdyka, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Radlin dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Ref. Grażyna Kołdyka, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Przyjaźni.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy
ul. Modrzewiowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3. KDD na południe od ulicy Rymera (MP 16).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera
i Domeyki (MP7).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP8)
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Spacerowej (MP9).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Wrzosowej (MP10).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej
i Mikołajczyka (MP11).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

20. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 maja 2018 r.

22. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

23. Zamknięcie sesji.