XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 27 sierpnia 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie sytuacji na rynku pracy i szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego i Radlina oraz omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław na renowację sztandaru.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Romana Radowska-Polnik, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 czerwca 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

14. Zamknięcie sesji.