XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 października 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Radlin oraz Miastem Oszmiana (Białoruś).
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszary
w rejonie ul. Młyńskiej oraz ul. Sokolskiej (MP19).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia działek nr 4775/220,
4777/220,4779/220,4786/201, 4820/201 do kategorii drogi gminnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

10. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Radlinie.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 września 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

14. Zamknięcie sesji.