XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 lutego  2014 roku (wtorek) odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie analiza stanu bezpieczeństwa w mieście. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście.
  Zaproszeni przedstawiciele: policji, straży pożarnych, straży miejskiej
 3. Przedstawienie informacji podsumowującej półroczny okres funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Radlinie.

  Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE
  Zaproszeni przedstawiciele firm „EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J.” oraz „TRANSGÓR” S.A

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do projektu „Co z tą współpracą ? Model współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.

  Ref. Anna Skiba – Inspektor Ref. R

 6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia działek drogowych przy ul. Mariackiej.

  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nieodpłatnego nabycia działek drogowych przy ul. Głożyńskiej 267.

  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Rymera.

  Ref. Helena Piecha – Kier. Ref. GR

 9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydz. GKE

 10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2014 r.

  Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

 11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
  Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
 12. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

  Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie sesji.