XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 lutego 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

4. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Radlinie. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radlin w 2018 r.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 stycznia 2018 r.
14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

15. Zamknięcie sesji.