XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 16 października 2018 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Ref. Rozwoju

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem
prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wojciecha
Korfantego.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul.
Modrzewiowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. odjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

12. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Klubie Gimnastycznym Radlin.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 września 2018 r.

16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.