XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Mieście. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia w zarząd odcinków dróg zlokalizowanych wzdłuż DK – 78 na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Aleksandra Puszkina. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wrzosowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP14). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP15). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

14. Przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej 16. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 czerwca 2018 r.

17. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

18. Zamknięcie sesji.