XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 11 września 2018 r. (godz. 14.30)

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wypandów. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
3. Zamknięcie sesji.