XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 25 września 2018 r. (godz. 14.30)
1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2018/2019.

3.Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, NaczelnikWydziału Edukacji i Spraw Społecznych

4.Przedstawienie raportu o stanie Miasta Radlin.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

6.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin”.

Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

7.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach.

Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.

Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

9.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.

Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radlin.

Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

11.Zapoznanie się z protokołem kontroli realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Mariackiej – odcinek od nr 30 do wiaduktu wraz z budową ronda”.

Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

12.Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.

Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13.Przyjęcie protokołów z sesji w dniach:

a/ 28 sierpnia 2018 r.,

b/ 11 września 2018 r.

14.Wolne głosy i wnioski

– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

15.Zamknięcie sesji.