XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XXI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 maja 2020 r. (godz. 14.30)

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

5. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 kwietnia 2019 r.

6. Wolne głosy i wnioski- rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

7. Zamknięcie sesji.