XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 maja  2012 roku (wtorek) odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, oraz podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. Ponadto Burmistrz Radlina przedstawi informację o bieżącej sytuacji dot. propozycji lokalizacji nowych oddziałów przedszkolnych. Na poniższym linku podany jest porządek obrad oraz wszystkie tematy poruszane na sesji. http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2382