XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 września 2020 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2020/2021.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. ks. kard. Bolesława Kominka.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Mariackiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu  konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

10. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 sierpnia 2020 r.

11. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

12. Zamknięcie sesji.