XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 listopada 2012 roku (wtorek) odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem przewodnim sesji będzie uchwalenie stawek podatkowych na 2013 rok. Ponadto w porządku obrad znajduje się również uchwała w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to jedna z ważniejszych uchwał, decydująca o wysokości opłaty, jaką będzie ponosił każdy mieszkaniec od 1 lipca 2013 r. za wywóz śmieci. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłaty znajduje się pod tym linkiem:  http://um.radlin.pl/files/stawka%20oplaty.pdf  Porządek obrad oraz tematy poruszane na sesji dostępne są pod linkiem:
http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2382