XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 19 grudnia  2013 roku (czwartek) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Tematem głównym sesji będzie uchwalenie budżetu miasta na 2014 r. Poniżej porządek obrad i tematy poruszane na sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta Radlin na 2013 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2013 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
6. Przyjęcie budżetu miasta Radlin na 2014 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2014 do 2023 r.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony ulicami: Kominka, Domeyki, Rydułtowską, Hallera, Rogozina, Napierskiego oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Wodzisławiem Śląskim (załącznik mapowy dostarczony na płytach CD). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującego obszar ograniczony  ulicami: Sokolską, Hallera, Korfantego, Rybnicką, linią kolejową Katowice-Chałupki oraz granicą administracyjną miasta Radlin z Rybnikiem (załącznik mapowy dostarczony na płytach CD). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Radlin na lata 2013-2016 (załącznik do uchwały dostarczony na płytach CD,
oraz do wglądu na stronie internetowej www.Radlin.pl katalog Sesje Rady Miejskiej – Materiały do pobrania). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydz. UI
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 jednomandatowych okręgach wyborczych według zasady większości
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie na 2014 r.
Ref. Jacek Sobik – Przewodniczący Rady Miejskiej
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
I półrocze 2014 r.Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
14. Informacja z przebiegu kontroli w ZGK – Dział Mieszkaniowy i Zieleni przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.    Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z prac Rady w okresie między sesjami.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie sesji.