Zmiany w działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

Wprowadzenie zmian w prowadzeniu działalności ZGK, od dłuższego już czasu było przedmiotem wielu dyskusji prowadzonych na forum Rady Miasta. Jednak opór ze strony byłego już zastępcy Burmistrza, któremu podlegał ZGK nie pozwalał na dokonanie zmian. Dobrze że wraz ze zmianą na stanowisku zastępcy Burmistrza od 2011 r. zmieniło się też spojrzenie na dotychczasową działalność ZGK, co zaowocowało podjęciem decyzji   o zmianie profilu działania Zakładu, który ma zająć się przede wszystkim bieżącym utrzymaniem miasta, czyli np. sprzątaniem ulic, koszeniem trawy, odśnieżaniem. Po wielu już interwencjach mieszkańców, nareszcie dotarło do władz miasta, że Radlin pod względem estetycznym kuleje. Szczególnie pod względem estetyki zaniedbane są peryferyjne części miasta i znacznie odbiegają wizerunkiem od ścisłego centrum. Stąd też moja korespondencja prowadzona z Urzędem Miasta, dotycząca utrzymania działek miejskich, zlokalizowanych na terenie umownej dzielnicy Reden. Jak się okazało po szczegółowym przeglądnięciu map, Urząd Miasta posiada w tym rejonie prawie                7 hektarów niezabudowanych działek, które położone są generalnie na łąkach wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ul. Rydułtowską i Hallera.W skład tych działek wchodzi też boisko na Redenie i bardzo szeroki teren wokół pomnika na Redenie. Wszystkie te działki znajdują się w wykazie działek do letniego utrzymania (wykaszania), według którego ZGK ma wykonywać prace związane z utrzymaniem tych działek. Jak się jednak okazuje przez prawie 14 lat funkcjonowania miasta nigdy nie został określony tzw. operat utrzymania działek, w którym określono by wymagania w zakresie utrzymania działek, czyli m.in. częstotliwości koszenia. W efekcie doprowadziło to do niekontrolowanego rozrostu chwastów, samosiejek drzew i degradacji działek na których dodatkowo zlokalizowane są dzikie wysypiska śmieci.
Po ukazaniu się w lipcowym numerze Biuletynu Radlin apelu Burmistrza Miasta Radlin     o wykaszanie chwastów http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2179 zwróciłem się z pismem do Burmistrza o uporządkowanie w pierwszej kolejności działek miejskich, a tym samym danie przykładu mieszkańcom. Korespondencja w tej sprawie dostępna jest w zakładce Interpelacje i pisma. Wkrótce ma zostać opracowany nowy operat, w którym zostaną określone kompleksowo sprawy utrzymania działek miejskich. Pozostaje więc tylko żywić nadzieję, że powoli uda się uporządkować tereny miejskie, tak by mogli korzystać z nich także mieszkańcy, a nie tylko dzikie zwierzęta leśne. Z obecnym stanem działek miejskich można też zapoznać się w zakładce Galeria.

Poniżej linki do artykułów prasowych dotyczących ZGK w Radlinie.
http://www.nowiny.pl/79118-likwidacja-niewydolnego-zgk-radlin.html
http://www.nowiny.pl/79493-komunalka-nie-moze-dorobic-zgk-radlin-cd.html